Skip to main content

Full text of "Activiteiten van Turkije in de exclusieve economische zone van Cyprus"

See other formats


Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 2014-2015 


Vragen gesteld door de leden der Kamer 


2015Z00882 


Vragen van de leden Van Bommel (SP) en Verheijen (VVD) aan de Minister 
van Buitenlandse Zaken over activiteiten van Turkije in de exclusieve 
economische zone van Cyprus (ingezonden 21 januari 2015). 

Vraag 1 

Herinnert u zich uw uitlating dat u het moeilijk te beoordelen vindt of het 
seismisch onderzoek van Turkije in de exclusieve economische zone van 
Cyprus legaal of illegaal is? 1 

Vraag 2 

Kunt u aangeven wat het doel en de reikwijdte is van het seismisch onder¬ 
zoek van Turkije? 

Vraag 3 

Is het waar dat het VN-zeerechtverdrag stelt dat een staat het soevereine 
recht heeft onderzoek te doen in de eigen exclusieve economische zone? 2 
Indien ja, moet de conclusie dan niet zijn dat het onderzoek door Turkije 
illegaal is? Kunt u uw antwoord toelichten? 

Vraag 4 

Bent u bereid dit Turkse handelen als illegaal te veroordelen? Indien neen, 
waarom niet? 


1 Dertigledendebat over de uitspraken van de Minister van Buitenlandse Zaken met betrekking 
tot een mogelijk EU-lidmaatschap voor Turkije, http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/ 
plenaire_verslagen/detail?vj=2014-2015&nr=42&version=2, 15 januari 2014. 

2 UNCLOS, http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/part5.htm, Article 
56, la. 


kv-tk-2015Z00882 
's-Gravenhage 2015 


Tweede Kamer, vergaderjaar 2014-2015, Vragen