Skip to main content

Full text of "Gemeente Cuijk - Openbare bekendmaking Notitie beleidsuitgangspunten overlastsituaties bij bomen"

See other formats


gemeente cuijk GEMEENTEBLAD 

Officiële uitgave van gemeente Cuijk. 


Nr. 32891 

22 maart 
2016 


Gemeente Cuijk - Openbare bekendmaking Notitie beleidsuitgangspunten 
overlastsituaties bij bomen 


Het college van Burgemeester en wethouders maakt bekend dat het in zijn vergadering van 8 maart 
2016 heeft besloten tot vaststelling van de 'Notitie beleidsuitgangspunten overlastsituaties bij bomen'. 

Aanleiding 

De afgelopen jaren heeft de gemeente meerdere malen klachten ontvangen van burgers over overlast 
van gemeentelijke bomen. Ook voor het beheren van wegen loopt de gemeente regelmatig aan tegen 
situaties waar met name het opdrukken van boomwortels zorgt voor herstelwerkzaamheden. 

Om een kwalitatief goed bomenbestand te behouden en de overlast van gemeentelijke bomen voor 
burgers én voor het beheer van de openbare ruimte te beperken is de notitie 'beleidsuitgangspunten 
overlastsituaties bij bomen' opgesteld. 

Voor het objectief beoordelen van de mate van overlast is het Beoordelingsformulier Overlast Openbare 
Bomen opgesteld. 

Inwerkingtreding 

De 'Notitie beleidsuitgangspunten overlastsituaties bij bomen' treden in werking op 24 maart 2016, 
zijnde de eerste dag na die van bekendmaking. 


1 


Gemeenteblad 2016 nr. 32891 22 maart 2016