Skip to main content

Full text of "Gemeente Baarn - Beschikking voornemen uitschrijving basisregistratie personen (BRP)"

See other formats


gemeente Baam 


GEMEENTEBLAD 

Officiële uitgave van gemeente Baarn. 


Nr. 29536 

10 maart 
2016 


Gemeente Baam - Beschikking voornemen uitschrijving basisregistratie 
personen (BRP) 

Uit een ingesteld onderzoek door het team Burgerzaken van de gemeente Baarn blijkt dat de volgende 
personen niet hebben voldaan aan hun verplichting hun verhuizing door te geven, zoals dit is vermeld 
in de artikelen 2.22 van de wet BRR In deze artikelen staat dat een burger verplicht is binnen 5 dagen 
een adreswijziging door te geven aan het team Burgerzaken van zijn woongemeente. Ten aanzien van 
de onderstaande personen zijn het college en wethouders voornemens over te gaan tot ambtshalve 
uitschrijving uit de BRP van de gemeente Baarn aangezien wij geen enkele informatie hebben verkregen 
over het huidige woonadres van betrokkene(n). Naam en voorletters / geboortedatum: Broersma, A., 
19-07-1963; Pieterse, I., 18-05-1978; Van de Hoef, G.J., 13-09-1962. Indien u binnen 14 dagen na de datum 
van publicatie niet heeft gereageerd, zal in principe het besluit worden genomen tot uitschrijving uit 
de BRP, welk besluit ook zal worden gepubliceerd in het Gemeenteblad. 


1 


Gemeenteblad 2016 nr. 29536 10 maart 2016