Skip to main content

Full text of "01 STANDAARD Ingediende aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een steiger - sluis 31 te nieuwe wetering - w20160163"

See other formats


Nr. 103404 

27 juli 
2016 


Kaag^ Braassem 


GEMEENTEBLAD 

Officiële uitgave van gemeente Kaag en Braassem. 


01 STANDAARD Ingediende aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen 
van een steiger - sluis 31 te nieuwe wetering - w20160163 

Ontvangstdatum: 


Op afspraak kunt u documenten die openbaar zijn komen inzien (aanvraagformulier, tekeningen be¬ 
staande en nieuwe situatie, rapporten en overige stukken die zijn ingediend bij de aanvraag). Maak een 
afspraak via www.kaagenbraassem.nl/afspraakro voor het inzien en inhoudelijke vragen. 

In dit stadium kunt u nog geen bezwaarschrift indienen. Indien besloten wordt een omgevingsvergunning 
te verlenen, is er voor belanghebbenden een mogelijkheid een bezwaarschrift in te dienen. Blijkt na 
beoordeling, de aanvraag een uitgebreide procedure te zijn dan vindt op een later tijdstip de publicatie 
van het ontwerpbesluit plaats waarbij belanghebbenden de mogelijkheid wordt geboden zienswijzen 
in te dienen. 


1 


Gemeenteblad 2016 nr. 103404 27 juli 2016