Skip to main content

Full text of "'t Aahoes School- en dorpsfeesten"

See other formats


Nr. 62568 

14juli 

2015 


é é Gemeente 

♦ 0^0 Almelo 


GEMEENTEBLAD 

Officiële uitgave van gemeente Almelo. 


't Aahoes School- en dorpsfeesten 

Stichting 't Aahoes voor het organiseren van de School- en dorpsfeesten op 21 augustus 2015 van 
10.00 uur tot 00.00 uur en op 22 augustus 2015 11.00 uur tot 00.00. 


Belanghebbenden kunnen tegen deze aanvraag om vergunning, tot 10 augustus 2015, mondeling of 
schriftelijk hun zienswijze kenbaar maken. Uw schriftelijke zienswijze richt u aan de burgemeester ter 
attentie van Bijzondere Wetten. Wilt u mondeling uw zienswijze kenbaar maken dan kun u contact op¬ 
nemen met Bijzondere Wetten, via (0546) 54 11 11. 


1 


Gemeenteblad 2015 nr. 62568 14 juli 2015