Skip to main content

Full text of "Besluit omgevingsvergunning Bouwen/Monument Gen. van den Boschweg 48 te Veenhuizen"

See other formats


GEMEENTE 

t 


NOORDENVELD 


Nr. 42939 

18 mei 
2015 


GEMEENTEBLAD 

Officiële uitgave van gemeente Noordenveld. 


Besluit omgevingsvergunning Bouwen/Monument Gen. van den Boschweg 
48 te Veenhuizen 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld maken bekend dat zij in het kader van de 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten 

Locatie: Gen. vd. Boschweg 48 

Activiteit: het vergroten van de woning 

Datum 28 april 2015 

Binnen 6 weken na de datum van verlening kan hiertegen een bezwaarschrift worden ingediend bij het 
college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld. 


1 


Gemeenteblad 2015 nr. 42939 18 mei 2015