Skip to main content

Yallaaksa qibaada cakkisittam anee waytaamih addaffaknu kee tet makaadoh baxxaqqa

Acmad Saalic Qali

inki yallaksa yallitte matan iyyaanamih maqna : Yallaaksa qibaada cakkisittam anee waytaama ,is islaam diinik naharsi makado kinni tet sinnim banaadamti muslimtu yakku maxiqa ama qangara arrabak iyyaanam dubuk muslimtu num mabta , maqna teetik yaaxigeenim faxximtarss RSS

1
RESULTS


Show sorted alphabetically

Show sorted alphabetically

SHOW DETAILS
up-solid down-solid
eye
Title
Date Published
Creator
Yallaaksa qibaada cakkisittam anee waytaamih addaffaknu kee tet makaadoh baxxaqqa