Skip to main content
Internet Archive's 25th Anniversary Logo

Vikna Baptistmenighet Podcast

Vikna Baptistmenighet

Podcast by Vikna Baptistmenighetrss RSS

40
RESULTS


Show sorted alphabetically

Show sorted alphabetically

SHOW DETAILS
up-solid down-solid
eye
Title
Date Published
Creator
Vikna Baptistmenighet Podcast
Oct 29, 2017 Vikna Baptistmenighet
audio

eye 0

favorite 0

comment 0

Taler fra 29.10.2017 Talen handler om den niende åndelig temperament i talerrekken. Ofte snakker vi om å tjene og ang. omsorg ikke om en åndelig greier men for Gud er det også åndelig å tjene med nestekjærlighet uansett om det handler å vaske do eller om å sitte ved siden av en gammel person.
Vikna Baptistmenighet Podcast
Oct 28, 2017 Vikna Baptistmenighet
audio

eye 0

favorite 0

comment 0

Appell til Lørdagskafé på 28.10.2017 Hva er egentlig opprinelsen av Halloween og hva er egentlig sammenheng med vår liv som etterflølger av Jesus Kristus?
Vikna Baptistmenighet Podcast
Oct 22, 2017 Vikna Baptistmenighet
audio

eye 0

favorite 0

comment 0

Taler fra 22.11.2017 Å elske Gud ved avholdenhet og begeistring er tema for denne talen. Begge to ser først og fremst ut som motsetninger, men de kompletere hverandre. Avholdenhet handler om å søke Guds nærvær veldig enkelt og i ensomhet og ved disiplin. Begeistring som åndelig temperament handler om å bevare den skjult side av Gud og om å feste live med Gud.
Vikna Baptistmenighet Podcast
Oct 8, 2017 Vikna Baptistmenighet
audio

eye 0

favorite 0

comment 0

Taler fra 08.10.2017 Å elske Gud ved alle fem sansene og ved fornuft og tanker er tema for denne talen. Begge to ser først og fremst ut som motsetninger, men når vi bryker alle fem sanser, så kan vi møte Gud kanskje på en helt annerledes måte. Troen blir mer helt. Og i Matt 22:37 viser Jesus veldig tydelig at man skal elske Gud ikke bare med sjel og hjerte. Også forstanden er noe som vi kan bruke å elske ham.
Vikna Baptistmenighet Podcast
Sep 30, 2017 Vikna Baptistmenighet
audio

eye 1

favorite 0

comment 0

Appell fra 30.09.2017 Appellen handler om spørsmålet om livet. Ved filmen "Nå eller aldri" illustrerer appellen et liv mellom eventyrlyst og døden. Hva betyr liv egentlig? Hvilke ønsker og lengsler har gått tapt i løpet av livet? Og hvordan kan jeg finne glede i livet? Er det egentlig noe, som kommer etter døden eller blir livet uten evigheten som tidsfrist?
Vikna Baptistmenighet Podcast
Sep 17, 2017 Vikna Baptistmenighet
audio

eye 0

favorite 0

comment 0

Taler fra 17.09.2017 Å elske Gud i naturen og ved fastsatte ordninger og symboler er tema for denne talen. Med utgangspunkt fra bibelen ser vi hvor viktig er naturen for troen og at Jesus selv har brukt skapningen for å beskrive åndelige saken. I tillegg handler troen om tradisjon og at det er viktig at hver enneste tradisjonell kristen trenger en møte med den levende Gud slik at troen blir ikke død.
Vikna Baptistmenighet Podcast
Sep 10, 2017 Vikna Baptistmenighet
audio

eye 0

favorite 0

comment 0

Taler fra 10.09.2017 Den er den første taler av en talerrekke som handler om 9 forskjellige måte å elske Gud. Fokus i denne taler er på aksjon åndelige temperament og handler om sitt særpreg, styrker og fristelser, ved å se på bibelen. Vi oppdager Moses som en eksempel for denne åndelig temperament. På den andre del oppdager vi ved Maria fra Betanien kontemplasjon som andre åndelig temperament som handler å betrakte Guds kjærlighet.
Vikna Baptistmenighet Podcast
Aug 27, 2017 Vikna Baptistmenighet
audio

eye 0

favorite 0

comment 0

Taler fra 27.08.17 Det finnes mangfold blant kristne i Norge, og det finnes også mangfold blant kristne i vår menighet. Ikke alle har den samme forestilling om tro, ikke alle tolker bibelen på det samme måten og ikke alle fokuserer på de samme måtene å uttrykke tro på, eller vise hvordan de elsker Gud. Hver av oss er forskjellige, og alle forstår vi og ser bare stykkevis. Talen er en invitasjon til en reise gjennom ni forskjellige måte hvordan kristne elsker Gud.
Vikna Baptistmenighet Podcast
Jun 25, 2017 Vikna Baptistmenighet
audio

eye 0

favorite 0

comment 0

Taler fra 25.06.2017 på Misjonshuse på Bindalseidet På slutten av Apostlenes gjerninger finner vi Paulus i Roma, som hadde fokus bare for to saken, å forkynne Guds rike og å undervise Herren Jesus Kristus. Har de en betydning for oss som menighet og personlig? Om det handler den følgende talen.
Vikna Baptistmenighet Podcast
Jun 18, 2017 Vikna Baptistmenighet
audio

eye 1

favorite 0

comment 0

Taler fra 18.06.2017 Kan du leve et liv, hvor du mister kontroll og du er tross det, glad i livet ditt? Er du så heldig at Kristus Jesus er hersker, eier og noen som utøver makt i dit liv? Paulus er så heldig og han anbefaler det. Talen vil utfordre oss likens til det.
Vikna Baptistmenighet Podcast
May 28, 2017 Vikna Baptistmenighet
audio

eye 0

favorite 0

comment 0

Taler fra 28.05.2017 Hva betyr det egentlig å søke først Guds rike og hans retterdighet og hva føler med det? Om det handler talen fra 28.05.2017.
Vikna Baptistmenighet Podcast
Apr 23, 2017 Vikna Baptistmenighet
audio

eye 0

favorite 0

comment 0

Taler fra 23.04.2017 Når vi har funnet Guds rike, er vi på en måte de fattigste menneskene, men på en annen måte de rikeste menneskene som eier den vakeste, man kan få. Talen handler om den lignenlse fra Jesus med ein kjøpman og en perle, som vi kan finner i Matteus 13:45-46.
Vikna Baptistmenighet Podcast
Apr 16, 2017 Vikna Baptistmenighet
audio

eye 0

favorite 0

comment 0

Taler fra 16.04.2017 Talen handler om Thomas og den blir en prosedyre for ham og alle som ønsker å vite og å utforske alt om Jesus veldig nøyaktig. Talen er en prosedyre for alle som tviler. Og målet er å vise at det ikke spiller noen rolle om du har tvil eller ikke, Jesus respekterer deg og er den samme, som oppstod for alle – for de som har tvil og for de som ikke har noen tvil.
Vikna Baptistmenighet Podcast
Mar 26, 2017 Vikna Baptistmenighet
audio

eye 2

favorite 0

comment 0

Taler fra 26.03.2017 Talen handler om forhold mellom tradisjon og oppbrudd i menigheten. Talen ønsker å oppfordre å være åpen for Guds handling i framtiden og oppmyntre å fokusere seg ikke på én måte, å være menighet. Menigheten skal være et fellesskap som stadig reformerer seg.
Vikna Baptistmenighet Podcast
Mar 19, 2017 Vikna Baptistmenighet
audio

eye 0

favorite 0

comment 0

Taler fra 19.03.2017 Ov og til hører man at noen mener at troen kommmer av en taler og at det er den eneste vei. Men talen forklarer at det er en missforståelse av Rom 10:17 og at det kommer an på at folk er åpen for å høren bydskapet. Ved å høre kommer troen. Talen vil oppmyntre til å forkynne troen på så flest som mulig måte at folk kan høre evangeliet fra Jesus Kristus.
Vikna Baptistmenighet Podcast
Feb 26, 2017 Vikna Baptistmenighet
audio

eye 0

favorite 0

comment 0

Andakt til Bibeldagen på 26.02.2017 Man kan dissekere bibelen, ta den fra hverandre, analysere og utforske. Og det er også en måte man kan bruke for å forstå. Men du finner ikke ut noe om karakter og vesen på den måten. Du må gå inn i den verden som bibelen forteller om. Andakten er en invitasjon til en utforskringsreise som har målen at Bibelen begynner å lese meg!
Vikna Baptistmenighet Podcast
Feb 19, 2017 Vikna Baptistmenighet
audio

eye 0

favorite 0

comment 0

Appell fra 19.02.2017 Menigheten skal være en mangfold enhet? Men det finnes så mange forskjellige menneske. Med Ef 2:14-22 som Utgangspunkt stiller appellen et spørsmål, Hva er egentlig sentrum i menigheten? Er det menneskes ønsker og behøv?
Vikna Baptistmenighet Podcast
Jan 29, 2017 Vikna Baptistmenighet
audio

eye 0

favorite 0

comment 0

Taler fra 29.01.2017 Vi opplever igjen og igjen at menneske overvurderer sin egen kraft. Mange tenker at alt er gjennomførbar og mulig og at menneskelig makt her nøkkelen til sucsess i livet og jobben. Men vi ser en veldig realistisk bilde i Bibelen. Ved profeten Jesaja finner vi noe tipps, hovrdan vi virkelig kommer fram i livet, jobben og menigheten. Ligger vår kraft kanskje i stillheten?
Vikna Baptistmenighet Podcast
Jan 22, 2017 Vikna Baptistmenighet
audio

eye 0

favorite 0

comment 0

Taler fra 22.01.2017 Taler handler om en misforståelse, som mange menneske har har angående kristen tro. Hvordan er forholden mellom tro som gave og tro som arbeid og innsats. Som bibelsk grunnleg hjelper Fil 2:12-13 og 2 petr 1:3-11.
Vikna Baptistmenighet Podcast
Jan 15, 2017 Vikna Baptistmenighet
audio

eye 0

favorite 0

comment 0

Taler fra 15.01.2017 Kjenner du sammenheng mellom rulleskøyter, en deilig morgen med hard arbeid og en hjerteoperasjon? Svar på det finner du i taleren til tema "Hjerteoperasjon" med utganspunkt fra Esekiel 26:26.
Vikna Baptistmenighet Podcast
Jan 14, 2017 Vikna Baptistmenighet
audio

eye 0

favorite 0

comment 0

Appell fra 14.01.2017 på Lørdagscafé Hvor er Gud når vi opplever så masse lidelse og sørg. Bibelen viser veldig tydelig en rettning, som kan ikke bare trøste, men hjelpe å få en annerledes sikt på temaen.
Vikna Baptistmenighet Podcast
Dec 18, 2016 Vikna Baptistmenighet
audio

eye 0

favorite 0

comment 0

Appell fra 18.12.2016 Hvor finner man Gud? En hybel, en enebolig, et slott eller ei kirke? Oversetter man Johannes 1:14 ordrett da få man vite at det er et telt. Sånn blir livet en pilegrimsreise heim til Guds telt hos menneskene.
Vikna Baptistmenighet Podcast
Dec 14, 2016 Vikna Baptistmenighet
audio

eye 0

favorite 0

comment 0

Taler fra 14.12.2016 Taleren handler om den veldig kjent vers Joh 3:16 men i en annerledes sammenheng en man interpretere verset vanligvis. Er verset en henvisning til Jesu fødsel? Og hva betyr det for vårt troen egentlig? På begynnelsen leste en deltaker flere versene fra 1 Joh 1:5-2:17 som er i spenning til teksten taler handler om.
Vikna Baptistmenighet Podcast
Dec 11, 2016 Vikna Baptistmenighet
audio

eye 0

favorite 0

comment 0

Taler fra 11.12.2016 Det finnes mange kristne, som tenker at det som vi kan lese i bibelen om framtiden ikke er så interessant, nettopp fordi det handler ikke om i dag og mitt liv her og nå. Men framtiden har større betydning en vi tenker. Det opplyser Tobias Giese ved Romerne 13:8-14.
Vikna Baptistmenighet Podcast
Dec 4, 2016 Vikna Baptistmenighet
audio

eye 0

favorite 0

comment 0

Taler fra 04.12.2016 Gud som ble menneske i en liten barn gikk en veien at han uttømte seg selv for å bli åpen for guddomsfylden. Hva betyr det for menneske som følger Jesus i dag? Kom vi som kristne med tomme hender til andre?
Vikna Baptistmenighet Podcast
Dec 3, 2016 Vikna Baptistmenighet
audio

eye 0

favorite 0

comment 0

Appell på Lørdagscafé på 03.12.2016 Utgangspunkt av appellen er diskusjonen om julegudstjeneste i skolen. Folk tenker ofte at troen er en privatsak. Men Lukas 2:11 viser veien til at troen er aldri privat, fordi når han ble født da forkynnt som frelser og herre på norsk, som salvator og dominus på latinsk og det var en angrep på den største hersker på jorden for 2000 år siden.
Vikna Baptistmenighet Podcast
Nov 27, 2016 Vikna Baptistmenighet
audio

eye 0

favorite 0

comment 0

Taler fra 27.11.2016 Taler handler om Jesu fremtidige gjenkomst og spesielt som 1 Tess 4:15-18. Det finnes mange misforståelse om teksten og Tobias prøver å forklare det, hva Paulus hadde for øynene når han skrev ned denne teksten.
Vikna Baptistmenighet Podcast
Nov 9, 2016 Vikna Baptistmenighet
audio

eye 1

favorite 0

comment 0

Appell på Krystallnatten fra 9.11.2016 Gjelder det fortsatt at den jødiske folk er Guds barn eller har Gud valgt kirken i stede av Israel? Talern leter etter grunn, at mange kristne har gjort en stor feil ved å tenke at Gud har avsluttet forholdet med Israel og viser en annerledes vei rom 9:1-5.
Vikna Baptistmenighet Podcast
Nov 6, 2016 Vikna Baptistmenighet
audio

eye 0

favorite 0

comment 0

Taler fra 06.11.2016 I troen befinner vi oss ofte i en ubalanse. Vi mener at Gud har fridde oss for å berge oss etterpå. Men Sal 18:17-20 forklarer tydelig at Gud vil føre oss ut i åpent land, på vidda, ut i fritt rom.
Vikna Baptistmenighet Podcast
Oct 30, 2016 Vikna Baptistmenighet
audio

eye 0

favorite 0

comment 0

Taler fra 25.09.2016 Passer kjærligheten og frykt sammen. Tobias leter etter svar i 1 johannesbrev og kommer til en klar konklusjon.
Vikna Baptistmenighet Podcast
Oct 2, 2016 Vikna Baptistmenighet
audio

eye 0

favorite 0

comment 0

Taler fra 02.10.2016 Gabriel Stephen taler om Lukas 19, 1-10. Vi er alle Sakkeus. Men hva gjør vi etter Jesus festet blikket på oss? Gabriel oppfordre oss at vårt liv blir et liv av vitnesbyrd og nåde.
Vikna Baptistmenighet Podcast
Oct 1, 2016 Vikna Baptistmenighet
audio

eye 0

favorite 0

comment 0

Undervisning fra 01.10.2016 Gabriel Stephen begynner med 1 Kor 15:12-19 og taler først om Jesu oppstandelse og spør om vi som menighet er virkelig overbevist om oppstandelsen. Han taler om Kristi herredømmen som basis av menigheten og fortsetter med 1 Kor 12:12-27 og at vi er ansvarlig for hverandre som fellesskap. Gabriel slutter med 1 Pet 2:9 og forklarer at vi som menigheten er særlig og at vi er ikke slik alle andre.
Vikna Baptistmenighet Podcast
Sep 25, 2016 Vikna Baptistmenighet
audio

eye 0

favorite 0

comment 0

Taler fra 25.09.2016 Hvem er den som driver oss å oppfylle Guds misjon i vårt liv? Svar finner vi i Evangeliet etter Johannes 20:21-22.
Vikna Baptistmenighet Podcast
Sep 4, 2016 Vikna Baptistmenighet
audio

eye 0

favorite 0

comment 0

Taler fra 04.09.2016 Hva er misjon? Hva er kilden av misjon? Og hva er sammenheng mellom kjærlighet og misjon? Finner ut i hilken vei Tobias Giese svarer på denne spørsmål.
Vikna Baptistmenighet Podcast
Aug 27, 2016 Vikna Baptistmenighet
audio

eye 0

favorite 0

comment 0

Taler fra 27.08.2016 i Trondheim Vi har en syk pasient! En pasient som er Kristi kropp. Den kommunikasjon fra celle til celle fungerer ikke riktig. I bibelen finner vi sikkert flere resepter. Men taleren presenterer en som Peter har skrevet ned i sitt andre brev. Teksten gir en tydelig innsikt i de egenskapene de som lever et liv med Kristus har. Men teksten forklarer også, hva som er kilden til denne egenskapene.
Vikna Baptistmenighet Podcast
Jun 26, 2016 Vikna Baptistmenighet
audio

eye 0

favorite 0

comment 0

Taler fra 26.06.2016 Taler handler en gang til om holdingen, vi har, når vi møtes andre, som tro ikke i det samme vei enn vi. Filipperne 2,6-8 kan vise en vei som handler om at Jesus forlot himmelen og kom til jorden. Han blir menneske. Tobias, som taler, prøver å forklare det i denne vei at han tokk av sin fint dress og under dressen dukket opp gammel hverdagsklær. Før taler snakket Tobias om situasjon i menighet akkurat nå.
Vikna Baptistmenighet Podcast
Jun 5, 2016 Vikna Baptistmenighet
audio

eye 0

favorite 0

comment 0

Taler fra 05.06.2016 I hvilken holdning kommer du til det, Gud sender deg? Er det respekt eller kommer du å selge evangeliet? Vi ser en gang til i Apostlenes gjerninger for å lære fra Gud og Peter, i vilken vei ve er utfordret å kommer til de, Gud sender oss.
Vikna Baptistmenighet Podcast
May 29, 2016 Vikna Baptistmenighet
audio

eye 0

favorite 0

comment 0

Taler fra 29.05.2016. I dag lever vi i en paradigmeskifte og det betyr noe for oss som kristne og for vår menighet. Vi kommunisere jo ikke lenger mer med en trommel. Derfor benytte vi en mobilen og med det har vi mange mer muligheter for å kommunisere. I apostlenes gjerninger kapitel 10 kan vi lære noe om det. Peter var utfordret av den hellige Ånd og måtte handle imot dype vanheter. Er vi klar for de nye utfordringer?
Vikna Baptistmenighet Podcast
May 22, 2016 Vikna Baptistmenighet
audio

eye 0

favorite 0

comment 0

Taler fra 22.05.2016 "Dere er jordens salt" - Hva betyr det egentlig for menigheten og hva skjer da, hvis salt mister sin kraft - hvis menighet mister sin kraft.
Vikna Baptistmenighet Podcast
May 1, 2016 Vikna Baptistmenighet
audio

eye 0

favorite 0

comment 0

Taler fra 01.05.2016 Jeg taler om en basistekst angående nådegaver. Vi finner det i 1. Peter 4, 10. Vi leser da: ”Tjen hverandre, hver og en med den nådegave han har fått, som gode forvaltere av Guds mangfoldige nåde.” Taleren er det siste del av en helgseminar om nådegaver.