Skip to main content

Về Con Người - Bal-a’m bin Baa-u’ra -

Abu Hisaan Ibnu Ysa

Về Con Người - Bal-a’m bin Baa-u’ra -: Bài viết thuyết giảng kể về câu chuyện một người đàn ông có tên gọi là Bal-a’m bin Baa-u’ra, ông được Allah ban cho kiến thức uyên bác, lòng kính sợ, và ông biết được một Đại Danh của Allah cứ mỗi khi cầu xin bằng Đại Danh đó là lời cầu xin đó được đáp nhưng ông ta đã lột xác mà bám lấy cuộc sống trần gian, mù quáng chạy theo dục vọng, hình ảnh của ông ta giống như hình ảnh của một con chó luôn lè lưỡi thở hổn hễn kể cả lúc đang thản thơi.rss RSS

1
RESULTS


Show sorted alphabetically

Show sorted alphabetically

SHOW DETAILS
up-solid down-solid
eye
Title
Date Published
Creator
Về Con Người - Bal-a’m bin Baa-u’ra -
Jul 31, 2016 Abu Hisaan Ibnu Ysa
audio

eye 2

favorite 0

comment 0

Câu Chuyện Về Người Đàn Ông Tên Bal-a’m bin Baa-u’ra