Skip to main content

Về Con Người - Chàng Thanh Niên Zina -

Abu Hisaan Ibnu Ysa

Về Con Người - Chàng Thanh Niên Zina -: Đây là câu chuyện dịch thuật từ câu chuyện do Sheikh Nabeel Al-I’wadhi kể về một chàng thanh niên đã 31 tuổi tự kể về cuộc đời ăn chơi trác tán của mình lúc mới khoảng 15, 16 hoặc 17 tuổi, cậu ta đã làm mọi việc tội lỗi, quan hệ tình dục, hút chít, ma túy. . . đến khi nhận được tin người con gái đã từng thời gian quan hệ với cô mắc bệnh HIV thì cậu ta trở nên sợ hãi cho bản thân mình, cậu đã kịp thời quay lại sám hối thật lòng với Allah và đã được Ngài cứu...rss RSS

1
RESULTS


Show sorted alphabetically

Show sorted alphabetically

SHOW DETAILS
up-solid down-solid
eye
Title
Date Published
Creator
Về Con Người - Chàng Thanh Niên Zina -
Jul 30, 2016 Abu Hisaan Ibnu Ysa
audio

eye 1

favorite 0

comment 0

Câu Chuyện Chàng Thanh Niên Zina