Skip to main content

Từ ngữ của Đời sống, Tin tốt, Sách Phúc Âm bài hát của Nhóm dân tộc ở Việt Nam/(Words of Life,

Tze-John Liu

Từ ngữ của Đời sống, Tin tốt, Sách Phúc Âm bài hát của Nhóm dân tộc ở Việt Nam/(Words of Life, Good News, Gospel Songs of Ethnic Groups in Vietnam)rss RSS

40
RESULTS


Show sorted alphabetically

Show sorted alphabetically

SHOW DETAILS
up-solid down-solid
eye
Title
Date Published
Creator
======(Words of Life, Good News, Gospel Songs) of Ethnic Groups in Vietnam======//Via Dolorosa.3gp
Vietnamese Christian Gospel Song.3gp. // [1]."Choose Jesus" - Vietnam Hymn.3gp. // 1 Cô-rinh-tô 15 1 Hỡi anh em, tôi nhắc lại cho anh em Tin Lành mà tôi đã rao giảng và anh em đã nhận lấy, cùng đứng vững vàng trong đạo ấy, 2 và nhờ đạo ấy, anh em được cứu rỗi, miễn là anh em giữ lấy y như tôi đã giảng cho; bằng không, thì anh em dầu có tin cũng vô ích. 3 Vả trước hết tôi đã dạy dỗ anh em điều...
Vietnamese Gospel Song.3gp
Vietnamese(Tokinese)-(Good Bews).3gp
Lao Bible Reading Mathew. 5-1-12; Luke 12-4-5.3gp
Thai Gospel Song-(The Later Rain).3gp
St. Barbara Catholic Church Vietnamese Christmas Mass 12-25-2011.3gp
John 1 Vietnamese Picture Bible.3gp
Thai Gospel Song-(Love In Corinth).3gp
Vietnamese-(Good News).3gp
Vietnamese-(Words of Life).mp3
Muong Language-(Words of Life).mp3
Witness to TÀY NÙNG ZHUANG People.3gp
John 2 Vietnamese Picture Bible.3gp
Taidam Christian Song-"The Way"-By Dara Rasavanh.3gp
Vietnamese-(Words of Life).mp3
Tho(Vietnam)-(Words of Life).mp3
Giay-(Words of Life).mp3
American Sign Language-"He Knows My Name".3gp
Vietnamese(South)-Annamese-(Jesus: Lord & Savior).3gp
Lao-(Victory Through God).3gp
Vietnamese(Hanoi)-(Good News).3gp
"The Cross"-Vietnamese Gospel Song.3gp
==TAI-KADAI NGÔN NGỮ GIA ĐÌNH/TAI-KADAI LANGUAGES FAMILY== Via Dolorosa(Sub Thai).3gp
Tay Language-(Meeting the Creator God).3gp
Nung -(Words of Life).mp3
"Good News"-Tai Black(Dam) Language.3gp
"Good News-Tai White(Don) Language.3gp
"Good News"-Tay Language.3gp
Lu Language-(Words of Life).mp3
=========KRA NGÔN NGỮ GIA ĐÌNH/KADAI(KRA) LANGUAGE FAMILY========== Con Đường Thương Khó - Via Dolorosa.(Passion Path).MP4
Thai Language-(Good News).3gp
Gelao Language-(Words of Life).mp3
"Good New"-Tai Daeng Language.3gp
"Noel"-Bahnar Christmas Song From Y.Plung.3gp
======MIỀN NAM CHÂU Á NGÔN NGỮ GIA ĐÌNH/AUSTROASIATIC LANGUAGES FAMILY ======== khmer christan song worship song - រាំថ្វាយព្រះ-“GREAT LOVE”.3gp
"Dancing God"-Khmer Worship Song.3gp
Khmu Song Christian.3gp
"Joy of The Lord"-Khmer Gospel Song
Bahnar Gospel Song.3gp