Skip to main content

Our Weekly Cookie Podcast

Ron Sarte Banzagales

Our Weekly Cookie is a weekly devotion in Filipino/Tagalog narrated and produced by Ron Sarte Banzagales of Red Walk Boy Production Philippines.rss RSS

4
RESULTS


Show sorted alphabetically

Show sorted alphabetically

SHOW DETAILS
up-solid down-solid
eye
Title
Date Published
Creator
Our Weekly Cookie Podcast
Mar 21, 2016 Ron Sarte Banzagales
audio

eye 7

favorite 0

comment 0

Episode 004: Si Hesus sa bahay ni Zacheo Sa panahon ngayon, marami ang sumisigaw ng pagbabago---pagbabago sa lipunan, pagbabago sa pamahalaan, pagbabago sa pinagtatrabahuhan, pagbabago sa ating kapwa, at pagbabago sa ating sarili. Pero possible nga ba ang pagbabago? Ngayong linggo, tunghayan kung paano nagkaroon ng pagbabago sa buhay ng isa sa mga tauhan sa kuwento na matatagpuan sa Lukas 19:1-9. Download transcript: http://tinyurl.com/owcphil004 Join us: tinyurl.com/owcphilippines Visit:...
Our Weekly Cookie Podcast
Mar 11, 2016 Ron Sarte Banzagales
audio

eye 11

favorite 0

comment 0

Episode 003: Ang Talinghaga ng Lingkod na Di Marunong Magpatawad Kaibigan, madali ba sayo ang magpatawad? May mga pagkakamaling madaling patawarin.May mga pagkakamali naman na mahirap patawarin dahil sa labis na sakit na idinulot nito sa ating damdamin. Sa ating kwento ngayong linggo, pakinggan kung anong nangyari sa tauhan sa kwento na hindi marunong magpatawad. Ang kuwentong ito ay matataggpuan sa Mateo 18:21-35. Read more here: tinyurl.com/owcphilippines
Our Weekly Cookie Podcast
Mar 3, 2016 Ron Sarte Banzagales
audio

eye 8

favorite 0

comment 0

Our Weekly Cookie | Ang Lingguhang Apa with Ron Sarte Banzagales (Voice Over) Episode 002: Ang Alibughang Anak (The Prodigal Son) MUSIC: WHEN GOD RAN BY PHILLIP, CRAIG AND DEAN Background Music: Jesus At The Center - DappyTKeys Piano Worship Words/Story by: Janeth Dasco Produced by: Red Walk Boy Production Download the Transcript here: http://goo.gl/iHfwvv
Our Weekly Cookie Podcast
Feb 25, 2016 Ron Sarte Banzagales
audio

eye 78

favorite 0

comment 0

Theme: Mag-impok ng Kayamanan sa Langit Kaibigan, kung ikaw ay bibigyan ng isang milyong piso, anong gagawin mo dito? Siguro, ipagagawa mo ng bahay o ipamimili mo ng kailangan mo, o baka ipambabayad ng utang o kaya naman itatayo ng negosyo. Ano bang gagawin mo? Mayroon akong kuwento sayo patungkol sa isang mayaman na umani ng sagana.Pakinggan mo kung anong plano niyang gawin sa kanyang ani. Ang maikling kuwentong ibabahagi ko ay matatagpuan sa Lukas kabatana 12, mga talatang 13-21. Ang...