Skip to main content

Những Người Đam Mê Thiên Đàng

Abu Hisaan Ibnu Ysa

Những Người Đam Mê Thiên Đàng: Đây là đoạn băng ghi âm Việt ngữ được trích rút từ bài thuyết giảng bằng tiếng Ả Rập của tác giả Muhammad bin Abdur Rohmaan Al-A’reefy do Abu Hisaan Ibnu Ysa dịch thuật và thuyết trình, nội dung bài thuyết giảng là kể về những câu chuyện rất cảm động của những người rất đam mê thiên đàng và để đạt được niềm đam mê đó họ sẵn sàng hy sinh tất cả họ có được như tiền bạc, tài sản, con cái, người thân... cuối cùng họ đã đạt được mục đích dưới sự ưng thuận của Allah – Đấ...rss RSS

1
RESULTS


Show sorted alphabetically

Show sorted alphabetically

SHOW DETAILS
up-solid down-solid
eye
Title
Date Published
Creator
Những Người Đam Mê Thiên Đàng
Jul 30, 2016 Abu Hisaan Ibnu Ysa
audio

eye 7

favorite 0

comment 0

Những Người Đam Mê Thiên Đàng