Skip to main content

Nhận Xét Các Hadith Nói Về Tháng Sha’baan

Abu Zaytune Usman bin Ibrahim

Nhận Xét Các Hadith Nói Về Tháng Sha’baan: Bài thuyết giảng thứ sáu ngày 15/Sha’baan/1435 H nhằm ngày 13/06/2014, bài thuyết giảng nhận xét về tính xác thực của các Hadith nói về giá trị của tháng Sha’baan, đặc biệt là vào ngày và đêm giữa tháng Sha’baan, đồng thời đưa ra việc làm hành đạo nên làm trong tháng này.rss RSS

1
RESULTS


Show sorted alphabetically

Show sorted alphabetically

SHOW DETAILS
up-solid down-solid
eye
Title
Date Published
Creator
Nhận Xét Các Hadith Nói Về Tháng Sha’baan
Jul 30, 2016 Abu Zaytune Usman bin Ibrahim
audio

eye 12

favorite 0

comment 0

Nhận Xét Các Hadith Nói Về Tháng Sha’baan