Skip to main content

Muslimiinih yammari –itta catam kee qilmi gornsitto muxxok leemi

Acmad Saalic Qali

36-soddom kee leyhaytoh cadiisi arbaqiin cadiisik,tacadiis,eddeyaabam,muslimiinih yammari-ittacatam,kee,,qilmi,gornsittoh gexaanam,muxxok leemi. Tonnah tacadiis edde yaabam tohul geytinta galto yallih xaqul oddonyaa kee akeeral.rss RSS

1
RESULTS


Show sorted alphabetically

Show sorted alphabetically

SHOW DETAILS
up-solid down-solid
eye
Title
Date Published
Creator
Muslimiinih yammari –itta catam kee qilmi gornsitto muxxok leemi
Jul 30, 2016 Acmad Saalic Qali
audio

eye 8

favorite 0

comment 0

Muslimiinih yammari –itta catam kee qilmi gornsitto muxxok leemi