Skip to main content

Một Chút Để Nhớ Về Thiên Đàng

Abu Zaytune Usman bin Ibrahim

Một Chút Để Nhớ Về Thiên Đàng: Đây là bài thuyết giảng thứ sáu vào ngày 19/Rabe’ Al-Thaani/1434 H nhằm ngày 01/03/2013 do Abu Zaytune Usman Ibrahim soạn thảo và thuyết trình, trong bài thuyết giảng nói nhắc sơ lược về thiên đàng một nơi ở trường tồn mà Allah đã dành sẵn cho đám bầy tôi sùng đạo hết lòng kính sợ Ngài và họ là những người luôn phó thác cho Allah trong mọi vấn đề.rss RSS

1
RESULTS


Show sorted alphabetically

Show sorted alphabetically

SHOW DETAILS
up-solid down-solid
eye
Title
Date Published
Creator
Một Chút Để Nhớ Về Thiên Đàng
Jul 30, 2016 Abu Zaytune Usman bin Ibrahim
audio

eye 9

favorite 0

comment 0

Một Chút Để Nhớ Về Thiên Đàng