Skip to main content

Mga Haligi ng Islam at Pananampalataya

Abdullatif Arceo

Ang Audio na ito ay isang pagpapaliwanag tungkol sa mga haligi ng Islam at pananampalataya na isinagawa n gating kapatid sa islam na si Abdullatif Arceo, kanyang lininaw ang mga mahahalagang bagay na may kinalaman sa mga haliging ito na dapat malaman ng isang Muslim upang ito ay maisakatuparan nang tama.rss RSS
DESCRIPTION
Ang Audio na ito ay isang pagpapaliwanag tungkol sa mga haligi ng Islam at pananampalataya na isinagawa n gating kapatid sa islam na si Abdullatif Arceo, kanyang lininaw ang mga mahahalagang bagay na may kinalaman sa mga haliging ito na dapat malaman ng isang Muslim upang ito ay maisakatuparan nang tama.

Archived from iTunes at https://itunes.apple.com/us/podcast/mga-haligi-ng-islam-at-pananampalataya/id977019671. Items in this collection are restricted.
ACTIVITY

Created on
June 7
2019
arkiver2
Archivist
VIEWS

Total Views 15 (Older Stats)

ITEMS

Total Items 1 (Older Stats)

TOP REGIONS (LAST 30 DAYS)

(data not available)