Skip to main content

Humorn i P3

Sveriges Radio

I Humorn i P3: Scenen följer vi vännerna och kollegorna Tora och Elvira som kämpande komiker i Umeå. Ansvarig utgivare: Matti Liljarss RSS
DESCRIPTION
I Humorn i P3: Scenen följer vi vännerna och kollegorna Tora och Elvira som kämpande komiker i Umeå. Ansvarig utgivare: Matti Lilja

Archived from iTunes at https://itunes.apple.com/us/podcast/humorn-i-p3/id372220346. Items in this collection are restricted.
ACTIVITY

Created on
May 20
2019
arkiver2
Archivist
VIEWS

Total Views 2,099 (Older Stats)

ITEMS

Total Items 500 (Older Stats)

TOP REGIONS (LAST 30 DAYS)

(data not available)