Skip to main content

Chinese Dance

Chinese and other dances performed mostly by Mainland Chinese dancers



rss RSS

100
RESULTS


Show sorted alphabetically

Show sorted alphabetically

SHOW DETAILS
up-solid down-solid
eye
Title
Date Archived
Creator
Chinese Dance
by Cyan
movies

eye 1,026

favorite 1

comment 0

Chinese Dance【中国舞】Múa Trung Quốc — Cyan【青鸢】 — Hong Zhaoyuan《红昭愿》Hồng Chiêu Nguyện Wang Ziyu【王梓钰】 Yin Que Poetry Listening【音阙诗听】interestingcn Wu Tong version: https://archive.org/details/hong-zhaoyuan-wu-tong Bilibili: 青鸢Cyan- Bilibili original video link: https://www.bilibili.com/video/BV1uv411P7BT YouTube video link: https://youtu.be/rga_eQf84Co
Topics: Chinese Dance, 中国舞, Múa Trung Quốc, Chinese Style, 中国风, Classical Dance, 古典舞,...
Chinese Dancer Xiaodan
by Xiaodan; Qisan
movies

eye 258

favorite 0

comment 0

Chinese Dance【中国舞】Múa Trung Quốc — Xiaodan x Qisan【晓丹x頎三】Hiểu Đan x Kỳ Tam Double Cheongsam Dance Song: Jay Chou "Blue and White Porcelain" 周杰伦《青花瓷》 Bilibili: 晓丹小仙女儿 Bilibili: 頎三73 Bilibili original video link for MV Edition: https://www.bilibili.com/video/BV1SU4y1i7a4 2022-07-22 Bilibili original video link for Dance Edition: https://www.bilibili.com/video/BV1qa411U7CM 2022-07-26
Topics: Chinese Dance, 中国舞, Múa Trung Quốc, Xiaodan, 晓丹, Hiểu Đan, Qisan, 頎三, Kỳ Tam,...
Chinese Dance
by Xin Xiaomeng
movies

eye 366

favorite 2

comment 0

Chinese Dance【中国舞】Múa Trung Quốc — Xin Xiaomeng【欣小萌】Hân Tiểu Manh — Jiangnan Night《江南夜》Giang Nam Dạ 国风回归 The return of the national style 为你抹红妆 Red makeup for you 好久不见,这次给大家带来了七朵组合的《江南夜》,这首歌真的很好听呀!心水了很久的一首,录制的时间也正好是一个夜晚,还是蛮巧的呢。 — Long time no see, this time I bring you the "Jiangnan Night" by Seven...
Topics: Chinese Dance, 中国舞, Múa Trung Quốc, Xin Xiaomeng, 欣小萌, Hân Tiểu Manh, Jiangnan...
Chinese Dance
by Mumu
movies

eye 184

favorite 2

comment 0

Chinese Dance【中国舞】Múa Trung Quốc — Mumu【慕慕】 — Falling Flower Love《落花情》Lạc Hoa Tình by Seven Flowers【七朵组合】Thất Đóa Tổ Hợp Bilibili: 慕慕有奶糖 Bilibili original video link: https://www.bilibili.com/video/BV1Qa411p7bE YouTube video link: https://youtu.be/1BGg1iIV5ZY
Topics: Chinese Dance, 中国舞, Múa Trung Quốc, Mumu, 慕慕, Falling Flower Love, 落花情, Lạc...
Chinese Dancer Ziyan
by Ziyan; Xiaodan; Qisan
movies

eye 106

favorite 1

comment 0

Chinese Dance【中国舞】Múa Trung Quốc — Ziyan x Xiaodan x Qisan【紫颜x晓丹x頎三】Tử Nhan x Hiểu Đan x Kỳ Tam The three peach fairies. Song: Jiu Jia by Fan Fan【酒家 - 芬芬】Tửu Gia (Phân Phân) Bilibili: 紫颜-小仙紫 Bilibili: 晓丹小仙女儿 Bilibili: 頎三73 Bilibili original video link: https://www.bilibili.com/video/BV1cV411U734
Topics: Chinese Dance, 中国舞, Múa Trung Quốc, Ziyan, 紫颜, Tử Nhan, Xiaodan, 晓丹, Hiểu...
Chinese Dance
by Wu Tong
movies

eye 74

favorite 0

comment 0

Chinese Dance【中国舞】Múa Trung Quốc — Wu Tong【吾佟】Ngô Đông — Peach Blossom Cheongsam《桃花旗袍》by By2 Other versions: https://archive.org/details/xiaodan-peach-blossom-cheongsam https://archive.org/details/peach-blossom-cheongsam-xisi Bilibili: 吾佟大王 Bilibili original video link: https://www.bilibili.com/video/BV12W41187io YouTube video link: https://youtu.be/lWsjvcWinCA
Topics: Chinese Dance, 中国舞, Múa Trung Quốc, Wu Tong, 吾佟, Ngô Đông, Peach Blossom Cheongsam,...
Chinese Dance
by Le Ge; Mama
movies

eye 119

favorite 0

comment 0

Chinese Dance【中国舞】Múa Trung Quốc — Le Ge【乐歌】Nhạc Ca Mama【妈妈】 — Wing Chun New Year's Edition《咏春·贺岁版》Vịnh Xuân Seven Flowers【七朵组合】Thất Đóa Tổ Hợp ✿终于带着妈妈搞事情了!【母亲节礼物❤】 — ✿I finally took my mother to do things! 【Mother's Day Gift ❤】 终于带麻麻一起搞事啦~超开心~! — Finally got Mama to do something together~ Super happy~!...
Topics: Chinese Dance, 中国舞, Múa Trung Quốc, Chinese Style, 中国风, Cheongsam, 旗袍, Le Ge,...
Chinese Dance
by Tong Hua Nichole
movies

eye 43

favorite 0

comment 0

Chinese Dance — Tong Hua Nichole【曈话Nichole】 Bilibili: 曈话Nichole Bilibili original video link: https://www.bilibili.com/video/BV11U4y1u7mk
Topics: Chinese Dance, Múa Trung Quốc, Tong Hua Nichole, 曈话Nichole, 中国舞
Chinese Dance
by Xin Xiaomeng
movies

eye 108

favorite 0

comment 0

Chinese Dance【中国舞】Múa Trung Quốc — Xin Xiaomeng【欣小萌】Hân Tiểu Manh — Ronin Pipa《浪人琵琶》Lãng Nhân Tỳ Bà 杭州的秋天特别的短暂,希望在入冬之前可以留住一点点秋意,与你共赏~ The autumn in Hangzhou is very short. I hope that I can keep a little bit of autumn before the winter and enjoy it with you~ 不知道花伞会落在谁家,不知道谁愿意陪我浪迹天涯,共赴秋景甚好! I don't know whose house the flower...
Topics: Chinese Dance, 中国舞, Múa Trung Quốc, Xin Xiaomeng, 欣小萌, Hân Tiểu Manh, Ronin Pipa,...
Chinese Dance
by Xie An Ran
movies

eye 30

favorite 0

comment 0

Chinese Dance【中国舞】Múa Trung Quốc — Xie An Ran【谢安然】An Nhiên — Bright Moon Comes to Dreams《明月入梦来》Minh Nguyệt Nhập Mộng Lai Ya Ya【伢伢】【伢伢gagako】 Baidu Baike: 谢安然 Bilibili: -谢安然- KuGou: 谢安然 Weibo: 谢安然 Bilibili original video link: https://www.bilibili.com/video/BV1fP4y177S8 YouTube original video link (2022-01-08): https://youtu.be/z7T10jgCL9Y
Topics: Chinese Dance, 中国舞, Múa Trung Quốc, Xie An Ran, 谢安然, An Nhiên, An Ran, 安然,...
Chinese Dance
by Wu Tong
movies

eye 46

favorite 0

comment 0

Chinese Dance【中国舞】Múa Trung Quốc — Wu Tong【吾佟】Ngô Đông — Unsullied《不染》Bất nhiễm Mao Buyi【毛不易】Mao Bất Dịch Incense Honey Sinks to Ashes as Frost 【香蜜沉沉燼如霜】Hương Mật Tựa Khói Sương Ashes of Love (2018) 大袖衫:茶色莲生汉服 Large-sleeved shirt: Brown Lotus Hanfu 裙子和道具都是自己动手哒~ Skirts and props are all done by myself~ Ziyan version: https://archive.org/details/ziyan-unsullied Bilibili:...
Topics: Chinese Dance, 中国舞, Múa Trung Quốc, Wu Tong, 吾佟, Ngô Đông, Unsullied, 不染, Bất...
Chinese Dance
by Quansheng Dance Studio
movies

eye 50

favorite 1

comment 0

Chinese Dance — Quansheng Dance Studio【全盛舞蹈工作室】TranScend — Peach Blossom Smile《桃花笑》Đào Hoa Tiếu Bilibili: TranScend全盛舞蹈工作室 Bilibili: Ticki白小白 Bilibili original video link: https://www.bilibili.com/video/BV1Lx411d7RX
Topics: Chinese Dance, Múa Trung Quốc, Quansheng Dance Studio, 全盛舞蹈工作室, TranScend,...
Chinese Dancer Xiaodan
by Xiaodan; Qisan
movies

eye 42

favorite 0

comment 0

Chinese Dance【中国舞】Múa Trung Quốc — Xiaodan x Qisan【晓丹x頎三】Hiểu Đan x Kỳ Tam Bilibili: 晓丹小仙女儿 Bilibili: 頎三73 Bilibili original video link: https://www.bilibili.com/video/BV1wp4y1z7yc
Topics: Chinese Dance, Múa Trung Quốc, Xiaodan, 晓丹, Hiểu Đan, Qisan, 頎三, Kỳ Tam, 中国舞
Chinese Dance
by Xisi; Wu Tong
movies

eye 21

favorite 0

comment 0

Chinese Dance【中国舞】Múa Trung Quốc — Xisi x Wu Tong【西四x吾佟】Tây Tứ x Ngô Đông Green Snake x White Snake【青蛇x白蛇】 — Asking Flowers《问花》Vấn Hoa by Zhou Shen【周深】Châu Thâm Bilibili: 西四炸弹 Bilibili: 吾佟大王 Bilibili original video link: https://www.bilibili.com/video/BV1DL411E7hf // also ?p=2 YouTube video link: https://youtu.be/cv6o7m3M9ME
Topics: Chinese Dance, 中国舞, Múa Trung Quốc, Xisi, 西四, Tây Tứ, Wu Tong, 吾佟, Ngô Đông,...
Chinese Dance
by Lou Yan
movies

eye 23

favorite 0

comment 0

Chinese Dance【中国舞】Múa Trung Quốc — Lou Yan【楼妍】 — Mangzhong《芒种》Mang Chủng 有些动作我做了些改动 因为服装还有个人跳舞的习惯风格 为了让自己跳起来更舒服 所以会有些改动~~~ — I made some changes to some movements, because the costumes and the habitual style of personal dancing will make some changes to make it more comfortable for me to dance~~~ Bilibili: 楼妍LY_ Bilibili original video link:...
Topics: Chinese Dance, 中国舞, Múa Trung Quốc, Lou Yan, 楼妍, 楼妍LY_, Solar Term, Mangzhong,...
Chinese Dance
by Wu Tong
movies

eye 36

favorite 0

comment 0

Chinese Dance【中国舞】Múa Trung Quốc — Wu Tong【吾佟】Ngô Đông — Hong Zhaoyuan《红昭愿》Hồng Chiêu Nguyện Wang Ziyu【王梓钰】 Yin Que Poetry Listening【音阙诗听】interestingcn Cyan version: https://archive.org/details/hong-zhaoyuan-cyan Bilibili: 吾佟大王 Bilibili original video link: https://www.bilibili.com/video/BV1Tt411o7af YouTube video link: https://youtu.be/F_jD45KDw0g
Topics: Chinese Dance, 中国舞, Múa Trung Quốc, Wu Tong, 吾佟, Ngô Đông, Hong Zhaoyuan,...
Chinese Dance
by Le Ge
movies

eye 33

favorite 0

comment 0

Chinese Dance【中国舞】Múa Trung Quốc — Le Ge【乐歌】Nhạc Ca — Green Snake《青蛇》Thanh Xà Seven Flowers【七朵组合】Thất Đóa Tổ Hợp Bilibili: 乐歌 Bilibili original video link: https://www.bilibili.com/video/BV15x411j7Nz YouTube video link: https://youtu.be/gnFFHU5zwD0
Topics: Chinese Dance, 中国舞, Múa Trung Quốc, Chinese Style, 中国风, Ancient Dance, 古风舞,...
Chinese Dance
by Wu Tong
movies

eye 29

favorite 0

comment 0

Chinese Dance【中国舞】Múa Trung Quốc — Wu Tong【吾佟】Ngô Đông — Slow Slow Tune《声声慢》 Clip: Cantonese Version【粤语版】 Chen Yipeng【陈艺鹏】E-PUNK aka【鹏哥仔】Peng Gezi Dance: Qian Ying【浅影阿_】on Bilibili Bilibili: 吾佟大王 Bilibili original videos links: https://www.bilibili.com/video/BV1DS4y1s7Tz // 2022-08-12 Clip Version https://www.bilibili.com/video/BV1Rt4y1J7nL // 2022-08-19 Dance Version YouTube video link:...
Topics: Chinese Dance, 中国舞, Múa Trung Quốc, Wu Tong, 吾佟, Ngô Đông, Slow Slow Tune,...
Chinese Dance
by Wu Tong
movies

eye 35

favorite 0

comment 0

Chinese Dance【中国舞】Múa Trung Quốc — Wu Tong【吾佟】Ngô Đông — Wing Chun《咏春》Vịnh Xuân Seven Flowers【七朵组合】Thất Đóa Tổ Hợp Le Ge x Mama version: https://archive.org/details/wing-chun-le-ge-x-mama Bilibili: 吾佟大王 Bilibili original video link: https://www.bilibili.com/video/BV17W411y7xN YouTube video link: https://youtu.be/7Uz-yG0ttgk
Topics: Chinese Dance, 中国舞, Múa Trung Quốc, Wu Tong, 吾佟, Ngô Đông, Wing Chun, 咏春,...
Chinese Dance
by Wu Tong
movies

eye 30

favorite 0

comment 0

Chinese Dance【中国舞】Múa Trung Quốc — Wu Tong【吾佟】Ngô Đông — Broken Branches Full of Flowers《折枝花满衣》Chiết Chi Hoa Mãn Y Bilibili: 吾佟大王 Bilibili original videos links: https://www.bilibili.com/video/BV1UT4y1a7mD // 2022-04-22 Clip Version https://www.bilibili.com/video/BV1qB4y117J9 // 2022-05-01 Dance Version
Topics: Chinese Dance, 中国舞, Múa Trung Quốc, Wu Tong, 吾佟, Ngô Đông, Broken Branches Full of...
Chinese Dance
by Wu Tong; 小羽zz7
movies

eye 38

favorite 0

comment 0

Chinese Dance【中国舞】Múa Trung Quốc — Wu Tong【吾佟】Ngô Đông — Big Fish《大鱼》Zhou Shen【周深】 Big Fish and Begonia【大鱼海棠】(2016) Other versions: https://archive.org/details/xiaodan-big-fish-and-begonia https://archive.org/details/big-fish-and-begonia-xue-qiu-x-mei-xin Bilibili: 吾佟大王 Dancer Bilibili: 小羽zz7 Photography Bilibili original video link: https://www.bilibili.com/video/BV1py4y1h7B7 YouTube video link: https://youtu.be/oCd9wl1QWvQ
Topics: Chinese Dance, 中国舞, Múa Trung Quốc, Wu Tong, 吾佟, Ngô Đông, Big Fish and Begonia,...
Chinese Dance
by Aizi
movies

eye 37

favorite 0

comment 0

Chinese Dance【中国舞】Múa Trung Quốc — Aizi【哀子】Ai Tử — Song: "Enter Painting"《入画》"Nhập Họa" by Lin Hui【林慧】Lâm Tuệ Bilibili: 一只大王哀 Bilibili original video link: https://www.bilibili.com/video/BV1Q54y137Jd // also ?p=2 YouTube video link: https://youtu.be/zbkqxXK4H68
Topics: Chinese Dance, 中国舞, Múa Trung Quốc, Aizi, 哀子, Ai Tử, 一只大王哀, Enter...
Chinese Dance
by Xiaomi Zhou
movies

eye 41

favorite 0

comment 0

Chinese Dance【中国舞】Múa Trung Quốc — Xiaomi Zhou【小米粥】 — "Flower Rain Falls" Ren Ran《花雨落》任然 囤稿,刚入冬的时候还不是特别冷,风太大了,头发吹得很乱而且江边的风潮腻腻的,头发全部粘在脸上了,好在意境还挺不错~ Hoarding manuscripts, it was not very cold when it first entered the winter, the wind was too strong, the hair was blown in a mess, and the tide on the riverside was greasy, and the hair...
Topics: Chinese Dance, 中国舞, Múa Trung Quốc, Xiaomi Zhou, 小米粥, Flower Rain Falls, 花雨落,...
Chinese Dance
by Xin Xiaomeng
movies

eye 62

favorite 0

comment 0

Chinese Dance【中国舞】Múa Trung Quốc — Xin Xiaomeng【欣小萌】Hân Tiểu Manh — Love You《爱你》Yêu Anh 希望这个夏天我们都可以开心得飞起来,请一定要收下我在“薰衣草花园”对你的表白哦~ — I hope we can all fly happily this summer, please accept my confession to you in "Lavender Garden"~ Bilibili: -欣小萌- Bilibili: -欣小萌有点亏- Bilibili original video link: https://www.bilibili.com/video/BV1Fs41137LQ // also ?p=2...
Topics: Chinese Dance, 中国舞, Múa Trung Quốc, Xin Xiaomeng, 欣小萌, Hân Tiểu Manh, Love You,...
Chinese Dance
by Qisan
movies

eye 28

favorite 1

comment 0

Chinese Dance【中国舞】Múa Trung Quốc — Qisan【頎三】Kỳ Tam — Broken Branches Full of Flowers《折枝花满衣》Chiết Chi Hoa Mãn Y by Zedian【泽典】 Bilibili: 頎三73 Bilibili original video link: https://www.bilibili.com/video/BV1Lf4y1h7g5 YouTube video link: https://youtu.be/UYS2U5MSrv8
Topics: Chinese Dance, 中国舞, Múa Trung Quốc, Qisan, 頎三, Kỳ Tam, Broken Branches Full of...
Chinese Dance
by Xiao Qian Teng
movies

eye 37

favorite 1

comment 0

Chinese Dance【中国舞】Múa Trung Quốc — Xiao Qian Teng【小千藤】 — Luzhou Moon《庐州月》Lư Châu Nguyệt【许嵩】Xu Song Bilibili: 小千藤 Bilibili original video link: https://www.bilibili.com/video/BV1GR4y1b76c YouTube video link: https://youtu.be/Xp4Nc8b0sdw
Topics: Chinese Dance, 中国舞, Múa Trung Quốc, Xiao Qian Teng, 小千藤, Luzhou Moon, 庐州月, Lư...
Chinese Dance
by Wan Yi
movies

eye 26

favorite 0

comment 0

Chinese Dance【中国舞】Múa Trung Quốc — Wan Yi【晚衣】 Rouge《胭脂》Yên Chi 一点胭脂色,一段白月光【胭脂·咬人猫】【翻跳】 — A little rouge color, a piece of white moonlight [Rouge·Biting Cat] [Flipping] Bilibili: 老魔仙晚衣 Bilibili original video link: https://www.bilibili.com/video/BV1Pq4y1Q7Qh YouTube reuploading video link: https://youtu.be/aW728v05iLg
Topics: Chinese Dance, 中国舞, Múa Trung Quốc, Wan Yi, 晚衣, 老魔仙晚衣, Rouge, 胭脂, Yên...
Chinese Dance
by Aizi
movies

eye 29

favorite 0

comment 0

Chinese Dance【中国舞】Múa Trung Quốc — Aizi【哀子】Ai Tử — Guanghan Palace《广寒宫》Quảng Hàn Cung 广寒宫 中国古代传说中月亮上的宫殿 广寒宫是古代中国神话传说中位于月亮的宫殿,月球的神仙有太阴星君、月神、月光娘娘、吴刚、嫦娥、玉兔、青女。 — Guanghan Palace The palace on the moon in ancient Chinese legends Guanghan Palace is a palace located on the moon in ancient Chinese myths and legends. The gods...
Topics: Chinese Dance, 中国舞, Múa Trung Quốc, Aizi, 哀子, Ai Tử, 一只大王哀, Guanghan...
Chinese Dance
by Wan Yi
movies

eye 26

favorite 0

comment 0

Chinese Dance【中国舞】Múa Trung Quốc — Wan Yi【晚衣】 BDF2021国风曲《花月成双》"Flowers and the Moon"《Hoa Nguyệt Thành Đôi》 几年前就一直在期待 要是BDF有古风版就好啦。没想到今年愿望成真了!而且还有幸和仙女们一起参加了录制,大家都真的好好看,而且都跳得特别好!能和大家一起跳舞真的超开心! — I've been looking forward to it a few years ago if there is an antique version of BDF....
Topics: Chinese Dance, 中国舞, Múa Trung Quốc, Wan Yi, 晚衣, 老魔仙晚衣, BDF2021, Flowers and...
Chinese Dance
by Wu Tong
movies

eye 37

favorite 0

comment 0

Chinese Dance【中国舞】Múa Trung Quốc — Wu Tong【吾佟】Ngô Đông — Ronin Pipa《浪人琵琶》Lãng Nhân Tỳ Bà Bilibili: 吾佟大王 Bilibili original video link: https://www.bilibili.com/video/BV1N14y1v7my
Topics: Chinese Dance, 中国舞, Múa Trung Quốc, Wu Tong, 吾佟, Ngô Đông, Ronin Pipa,...
Chinese Dance
by Xiao Wu
movies

eye 44

favorite 0

comment 0

Chinese Dance【中国舞】Múa Trung Quốc — Xiao Wu【小巫】 — Yu Sheng Yan《玉生烟》Ngọc Sinh Yên Seven Flowers【七朵组合】Thất Đóa Tổ Hợp — 青山古镇 Qingshan Ancient Town...
Topics: Chinese Dance, 中国舞, Múa Trung Quốc, Chinese Style, 中国风, Han Element, 汉元素,...
Chinese Dancer Ziyan
by Ziyan; Xiaodan; Qisan
movies

eye 61

favorite 0

comment 0

Chinese Dance【中国舞】Múa Trung Quốc — Ziyan x Xiaodan x Qisan【紫颜x晓丹x頎三】Tử Nhan x Hiểu Đan x Kỳ Tam — Broken Branches Full of Flowers《折枝花满衣》Chiết Chi Hoa Mãn Y Bilibili: 紫颜-小仙紫 Bilibili: 晓丹小仙女儿 Bilibili: 頎三73 Bilibili original video link: https://www.bilibili.com/video/BV1C54y1y7J5
Topics: Chinese Dance, Múa Trung Quốc, Ziyan, 紫颜, Tử Nhan, Xiaodan, 晓丹, Hiểu Đan, Qisan,...
Chinese Dance
by Wu Tong
movies

eye 31

favorite 0

comment 0

Chinese Dance【中国舞】Múa Trung Quốc — Wu Tong【吾佟】Ngô Đông — Do Not Pity of Time《不惜时光》Jane Zhang【张靓颖】 A Dream of Splendor【梦华录】(2022) Bilibili: 吾佟大王 Bilibili original videos links: https://www.bilibili.com/video/BV19Z4y1q7Kh // 2022-06-17 Clip Version https://www.bilibili.com/video/BV1tW4y1r7ib // 2022-06-24 Dance Version YouTube videos links: https://youtu.be/tgoWOZA4wnQ // Clip Version https://youtu.be/wymGWHpfaTk // Dance Version
Topics: Chinese Dance, 中国舞, Múa Trung Quốc, Wu Tong, 吾佟, Ngô Đông, Do Not Pity of Time,...
Chinese Dance
by Wu Tong
movies

eye 18

favorite 0

comment 0

Chinese Dance【中国舞】Múa Trung Quốc — Wu Tong【吾佟】Ngô Đông — Banhu Yarn《半壶纱》Bán Hồ Sa by Liu Keyi【刘珂矣】 合肥今年第二次大雪 真的是非常漂亮啊 Hefei's second heavy snow this year is really beautiful 本来想着放弃雪景 在出门之后却不自觉的去借了衣服... I thought about giving up the snow scene, but after I went out, I unknowingly borrowed clothes... Other versions: https://archive.org/details/banhu-yarn-xisi...
Topics: Chinese Dance, 中国舞, Múa Trung Quốc, Wu Tong, 吾佟, Ngô Đông, Banhu Yarn, 半壶纱,...
Chinese Dance
by Xiao Xianruo
movies

eye 14

favorite 0

comment 0

Chinese Dance【中国舞】Múa Trung Quốc — Xiao Xianruo【小仙若】Tiểu Tiên Nhược aka Xiao Ruo【小若】Tiểu Nhược — Falling Flower Love《落花情》Lạc Hoa Tình by Seven Flowers【七朵组合】Thất Đóa Tổ Hợp AcFun: 一只小仙若 Bilibili: 一只小仙若 AcFun original video link: video not found Bilibili original video link: video not found YouTube video link: https://youtu.be/mdkCAZb_wnY
Topics: Chinese Dance, 中国舞, Múa Trung Quốc, Xiao Xianruo, 小仙若, Tiểu Tiên Nhược,...
Chinese Dance
by Zongzi Song
movies

eye 84

favorite 1

comment 0

Chinese Dance【中国舞】Múa Trung Quốc — Zongzi Song【粽子淞】 Ronin Pipa《浪人琵琶》Lãng Nhân Tỳ Bà Bilibili: 粽子淞 Bilibili original video link: https://www.bilibili.com/video/BV1Wi4y1L79b
Topics: Chinese Dance, 中国舞, Múa Trung Quốc, Zongzi Song, 粽子淞, Ronin Pipa, 浪人琵琶,...
Chinese Dance
by Zi Jiaer
movies

eye 82

favorite 0

comment 0

Chinese Dance【中国舞】Múa Trung Quốc — Zi Jiaer【紫嘉儿】Tử Gia Nhi — Pillow Fairy Tale《枕边童话》Cổ tích gối đầu giường by Ao Qi Ye【傲七爷】x Oda Music Club【小田音乐社】 出外景就像拆盲盒,即便公众号上的场景图美绝人寰,到了也能被告知‘那是明年才建成的效果图哦“~ Going out is like opening a blind box. Even if the scene pictures on the public account are beautiful, you can be told, "That's the...
Topics: Chinese Dance, 中国舞, Múa Trung Quốc, Zi Jiaer, 紫嘉儿, Tử Gia Nhi, Pillow Fairy Tale,...
Chinese Dance
by Xiangcai Mao Bing
movies

eye 71

favorite 0

comment 0

Chinese Dance【中国舞】Múa Trung Quốc — Xiangcai Mao Bing【香菜猫饼】 — Another Preface to the West Tower《西楼别序》 by Yin Ximian【尹昔眠】 AcFun: 香菜猫饼 Bilibili: 香菜猫饼 AcFun original video link: https://www.acfun.cn/v/ac29656656 Bilibili original video link: video not found YouTube video link: https://youtu.be/ufM8f9q6B4M
Topics: Chinese Dance, 中国舞, Múa Trung Quốc
Chinese Dance
by Laoba; Xiaodan; 亦是狂澜; 就当我是一条貉
movies

eye 35

favorite 0

comment 0

Chinese Dance【中国舞】Múa Trung Quốc — Laoba x Xiaodan【老八x晓丹】Lão Bát x Hiểu Đan National Style & JK Uniform Dress Up Duet Dance 国风JK换装双人舞 Song: "Qin Xian Shang" Li Maoyang (T2o), Yan Yian 《琴弦上》李懋扬(T2o), 严以安 Bilibili: 老八捌 Laoba Bilibili: 晓丹小仙女儿 Xiaodan Bilibili: 亦是狂澜 Photography Bilibili: 就当我是一条貉 Photography Bilibili original video link for Dance:...
Topics: Chinese Dance, 中国舞, Múa Trung Quốc, Laoba, 老八, Lão Bát, Xiaodan, 晓丹, Hiểu...
Chinese Dance
by Bo Miao
movies

eye 37

favorite 0

comment 0

Chinese Dance【中国舞】Múa Trung Quốc — Bo Miao【波喵】Ba Miêu — Peach Blossom Smile《桃花笑》Đào Hoa Tiếu Bilibili: 波喵喵喵 Bilibili original video link: https://www.bilibili.com/video/BV1dt411P7MY
Topics: Chinese Dance, Múa Trung Quốc, Bo Miao, 波喵, Ba Miêu, 桃花笑, Peach Blossom Smile,...
Chinese Dancer Ziyan
by Ziyan; Mei Xin; Xue Wei
movies

eye 42

favorite 0

comment 0

Chinese Dance【中国舞】Múa Trung Quốc — Ziyan x Mei Xin x Xue Wei【紫颜x美欣x雪薇】Tử Nhan x Mỹ Hân x Tuyết Vi Xue Qiu【雪球】Tuyết Cầu aka Xue Wei【雪薇】Tuyết Vi — Do Not Pity of Time《不惜时光》Jane Zhang【张靓颖】 A Dream of Splendor【梦华录】(2022) Ziyan version: https://archive.org/details/ziyan-do-not-pity-of-time Bilibili: 紫颜-小仙紫 Ziyan Bilibili: MX美欣大姐姐 Mei Xin Bilibili: 雪薇不是球 Xue Wei aka Xue Qiu...
Topics: Chinese Dance, 中国舞, Múa Trung Quốc, Ziyan, 紫颜, Tử Nhan, Mei Xin, 美欣, Xue Wei,...
Chinese Dance
by Qisan
movies

eye 22

favorite 0

comment 0

Chinese Dance【中国舞】Múa Trung Quốc — Qisan【頎三】Kỳ Tam — How to Sigh《怎叹》Zheng Yu【郑鱼】 Bilibili: 頎三73 Bilibili original video link: https://www.bilibili.com/video/BV19w41197gS YouTube video link: https://youtu.be/qScrpzsZ6W8
Topics: Chinese Dance, 中国舞, Múa Trung Quốc, Qisan, 頎三, Kỳ Tam, How to Sigh, 怎叹, Zheng...
Chinese Dance
by Mumu; Tong Hua Nichole
movies

eye 29

favorite 0

comment 0

Chinese Dance【中国舞】Múa Trung Quốc — Mumu x Tong Hua Nichole【慕慕x曈话Nichole】 — How to Sigh《怎叹》by【郑鱼】Zheng Yu Bilibili: 慕慕有奶糖 Bilibili: 曈话Nichole Bilibili original video link: https://www.bilibili.com/video/BV1kb4y1B7fd YouTube video link: https://youtu.be/dbIblwutl8Y
Topics: Chinese Dance, 中国舞, Múa Trung Quốc, Mumu, 慕慕, Tong Hua Nichole, 曈话Nichole, How to...
Chinese Dance
by Xisi
movies

eye 17

favorite 0

comment 0

Chinese Dance — Xisi【西四】Tây Tứ Bilibili: 西四炸弹 Bilibili original video link: https://www.bilibili.com/video/BV1Sb411G7Rs
Topics: Chinese Dance, Múa Trung Quốc, Xisi, 西四, Tây Tứ, 中国舞
Chinese Dance
by Tong Hua Nichole
movies

eye 31

favorite 0

comment 0

Chinese Dance【中国舞】Múa Trung Quốc — Tong Hua Nichole【曈话Nichole】 — Small Town Ballad《小城谣》Tiểu Thành Dao Bilibili: 曈话Nichole Bilibili original video link: https://www.bilibili.com/video/BV12v411x72M YouTube video link: https://youtu.be/AsfcbTjXND8
Topics: Chinese Dance, 中国舞, Múa Trung Quốc, Tong Hua Nichole, 曈话Nichole, Small Town Ballad,...
Chinese Dance
by Tong Hua Nichole
movies

eye 27

favorite 0

comment 0

Chinese Dance【中国舞】Múa Trung Quốc — Tong Hua Nichole【曈话Nichole】 — Luzhou Moon《庐州月》Lư Châu Nguyệt【许嵩】Xu Song Bilibili: 曈话Nichole Bilibili original video link: https://www.bilibili.com/video/BV1kq4y1H72u YouTube video link: https://youtu.be/JICEJFpKW70
Topics: Chinese Dance, 中国舞, Múa Trung Quốc, Tong Hua Nichole, 曈话Nichole, Luzhou Moon,...
Chinese Dance
by Xin Xiaomeng
movies

eye 51

favorite 0

comment 0

Chinese Dance【中国舞】Múa Trung Quốc — Xin Xiaomeng【欣小萌】Hân Tiểu Manh — Mangzhong《芒种》Mang Chủng Bilibili: -欣小萌- Bilibili: -欣小萌有点亏- Bilibili original video link: https://www.bilibili.com/video/BV1sJ411P7CF // also ?p=2 YouTube video link: https://youtu.be/HgE_F3-aJPE
Topics: Chinese Dance, 中国舞, Múa Trung Quốc, Xin Xiaomeng, 欣小萌, Hân Tiểu Manh, Solar Term,...
Chinese Dance
by Xie An Ran
movies

eye 19

favorite 0

comment 0

Chinese Dance — Xie An Ran【谢安然】An Nhiên BDF2021国风曲《花月成双》"Flowers and the Moon"《Hoa Nguyệt Thành Đôi》 Baidu Baike: 谢安然 Bilibili: -谢安然- KuGou: 谢安然 Weibo: 谢安然 Bilibili original video link (2021-05-03): https://www.bilibili.com/video/BV1k64y1276W // also ?p=2 YouTube original video link (2021-05-04): https://youtu.be/8avuvI7O_Mk
Topics: Chinese Dance, Múa Trung Quốc, Xie An Ran, 谢安然, An Nhiên, An Ran, 安然, BDF2021,...
Chinese Dance
by Tong Hua Nichole
movies

eye 26

favorite 0

comment 0

Chinese Dance — Tong Hua Nichole【曈话Nichole】 Bilibili: 曈话Nichole Bilibili original video link: https://www.bilibili.com/video/BV1Jq4y1X7Kx
Topics: Chinese Dance, Múa Trung Quốc, Tong Hua Nichole, 曈话Nichole, 中国舞
Chinese Dance
by Yu Wan
movies

eye 41

favorite 0

comment 0

Chinese Dance【中国舞】Múa Trung Quốc — Yu Wan【鱼丸】 — Hong Ma《红马》Hồng Mã Ziyan version: https://archive.org/details/ziyan-hong-ma Bilibili: 鱼丸Akiii Bilibili original video link: https://www.bilibili.com/video/BV1TL4y177WP YouTube video link: video not found
Topics: Chinese Dance, 中国舞, Múa Trung Quốc, Yu Wan, 鱼丸, Hong Ma, 红马, Hồng Mã, Chinese...
Chinese Dance
by Xiao Qian Teng; Tang Chao Xiaoqing
movies

eye 25

favorite 0

comment 0

Chinese Dance【中国舞】Múa Trung Quốc — Xiao Qian Teng x Tang Chao Xiaoqing【小千藤x糖炒小清】 — Jing Hong Ke in the World《人间惊鸿客》Nhân Gian Kinh Hồng Khách 七月份约的舞 由于工作等等原因,只有一天的时间排练加录制 ,舞蹈风格不同 翻跳动作不太一致 一时间难以统一 ,希望大家担待。 — Due to work and other reasons, there is only one day for rehearsal and recording. The dance styles are different, and the...
Topics: Chinese Dance, 中国舞, Múa Trung Quốc, Xiao Qian Teng, 小千藤, Tang Chao Xiaoqing,...
Chinese Dance
by Lane
movies

eye 33

favorite 0

comment 0

Chinese Dance【中国舞】Múa Trung Quốc — Lane【齐藤澜澜子】 BDF2021国风曲《花月成双》"Flowers and the Moon"《Hoa Nguyệt Thành Đôi》 一曲歌琴瑟和鸣,一生舞花月成双|BDF2021【Lane】 — A song, the melody and the melody, a lifetime of dancing flowers and moons in pairs|BDF2021【Lane】 P1. 你与我成双 03:26 P2. 定机位纯净体验 03:28 — P1. You and I are paired 03:26 P2. The pure experience of positioning the camera 03:28...
Topics: Chinese Dance, 中国舞, Múa Trung Quốc, Lane, 齐藤澜澜子, BDF2021, Flowers and the Moon,...
Chinese Dance
by Wu Tong
movies

eye 20

favorite 0

comment 0

Chinese Dance【中国舞】Múa Trung Quốc — Wu Tong【吾佟】Ngô Đông — Other Shore《隔岸》Cách Ngạn by Yao Liuyi【姚六一】 很唯美!!!很文艺!最近听这种歌很有感悟 ,最后感悟的是我没想到这个地是松针树下面,光脚很刺激,让我回家就当场下单10双舞鞋 Very beautiful! ! ! Very artistic! Recently, I heard this kind of song very deeply. The last thing I realized was that I didn’t expect this place to be under the pine...
Topics: Chinese Dance, 中国舞, Múa Trung Quốc, Wu Tong, 吾佟, Ngô Đông, Other Shore, 隔岸,...
Chinese Dance
by Zi Jiaer
movies

eye 23

favorite 0

comment 0

Chinese Dance【中国舞】Múa Trung Quốc — Zi Jiaer【紫嘉儿】Tử Gia Nhi — BDF2021国风曲《花月成双》"Flowers and the Moon"《Hoa Nguyệt Thành Đôi》 Bilibili: 紫嘉儿 Weibo: 紫嘉儿0618 Bilibili original video link: https://www.bilibili.com/video/BV1mB4y1P7ub
Topics: Chinese Dance, Múa Trung Quốc, Zi Jiaer, 紫嘉儿, Tử Gia Nhi, Flowers and the Moon,...
Chinese Dance
by Chen Xiaonuo Mari
movies

eye 32

favorite 0

comment 0

Chinese Dance【中国舞】Múa Trung Quốc — Chen Xiaonuo Mari【陈小诺mari】aka【小诺】Xiaonuo — BDF2021国风曲《花月成双》"Flowers and the Moon"《Hoa Nguyệt Thành Đôi》 河边的蚊子们说:小诺真香。。。已经吃饱了、、嗝…… Mosquitoes by the river said: Xiaonuo is really fragrant. . . I'm full, burp... Bilibili: 陈小诺mari Bilibili original video link: https://www.bilibili.com/video/BV1s64y1o79L YouTube video link:...
Topics: Chinese Dance, 中国舞, Múa Trung Quốc, Chen Xiaonuo Mari, 陈小诺mari, Xiaonuo, 小诺,...
Chinese Dance
by Le Ge
movies

eye 45

favorite 0

comment 0

Chinese Dance【中国舞】Múa Trung Quốc — Le Ge【乐歌】Nhạc Ca — Cheng Yun Returns《乘云归》Thừa Vân Quy Chu Liuxiang【楚留香】 没有古风舞蹈的基础和经验第一次编古风舞,非常紧张,不论喜欢与不喜欢都希望大家留言告诉我!!服装造型是在云梦校服的基础上因舞蹈动作有部分改造,搭配发型我第一次中分跳舞了!好值得纪念呀~ — I don't have the foundation and experience of ancient dance. It is...
Topics: Chinese Dance, 中国舞, Múa Trung Quốc, Chinese Style, 中国风, Ancient Style, 古风, House...
Chinese Dancer Ziyan
by Ziyan; Mei Xin; Xue Wei
movies

eye 28

favorite 0

comment 0

Chinese Dance【中国舞】Múa Trung Quốc — Ziyan x Mei Xin x Xue Wei【紫颜x美欣x雪薇】Tử Nhan x Mỹ Hân x Tuyết Vi Xue Qiu【雪球】Tuyết Cầu aka Xue Wei【雪薇】Tuyết Vi — Jing Hong Ke in the World《人间惊鸿客》Nhân Gian Kinh Hồng Khách Bilibili: 紫颜-小仙紫 Ziyan Bilibili: MX美欣大姐姐 Mei Xin Bilibili: 雪薇不是球 Xue Wei aka Xue Qiu Bilibili original video link: https://www.bilibili.com/video/BV115411g7Q2 YouTube video link:...
Topics: Chinese Dance, 中国舞, Múa Trung Quốc, Ziyan, 紫颜, Tử Nhan, Mei Xin, 美欣, Xue Wei,...
Chinese Dance
by Xisi
movies

eye 27

favorite 1

comment 0

Chinese Dance — Xisi【西四】Tây Tứ BDF2021国风曲《花月成双》"Flowers and the Moon"《Hoa Nguyệt Thành Đôi》 Bilibili: 西四炸弹 Bilibili original video link: https://www.bilibili.com/video/BV1Bb4y1D7cJ YouTube video link: https://youtu.be/SCMbE72beys
Topics: Chinese Dance, Múa Trung Quốc, Xisi, 西四, Tây Tứ, 中国舞, BDF2021, Flowers and the...
Chinese Dance
by Chen Xiaonuo Mari
movies

eye 74

favorite 0

comment 0

Chinese Dance【中国舞】Múa Trung Quốc — Chen Xiaonuo Mari【陈小诺mari】aka【小诺】Xiaonuo — Da Xi《大喜》Đại Hỉ【泠鸢yousa, 音阙诗听】Lingyuan Yousa, Yin Que Poetry Listening Bilibili: 陈小诺mari Bilibili original video link: https://www.bilibili.com/video/BV1V84y1c7yV YouTube video link: https://youtu.be/LG1nvWB8YY0
Topics: Chinese Dance, 中国舞, Múa Trung Quốc, Chen Xiaonuo Mari, 陈小诺mari, Xiaonuo, 小诺, Da...
Chinese Dance
by Wu Tong
movies

eye 20

favorite 0

comment 0

Chinese Dance【中国舞】Múa Trung Quốc — Wu Tong【吾佟】Ngô Đông — How to Sigh《怎叹》Zheng Yu【郑鱼】 Bilibili: 吾佟大王 Bilibili original video link: https://www.bilibili.com/video/BV1B64y1z77v YouTube video link: https://youtu.be/yeqEi-k0n4Q
Topics: Chinese Dance, 中国舞, Múa Trung Quốc, Wu Tong, 吾佟, Ngô Đông, How to Sigh, 怎叹,...
Chinese Dance
by Dong Xi
movies

eye 17

favorite 0

comment 0

Chinese Dance【中国舞】Múa Trung Quốc — Dong Xi【东夕】 Frost and Snow Millennium《霜雪千年》Sương Tuyết Ngàn Năm 原创编舞(双笙x囧菌) — Original Choreography (Shuang Sheng x Jiong Jun) 整支舞在一把椅子上完成 — The whole dance is done on one chair Bilibili: 東兮何夕 Bilibili original video link: https://www.bilibili.com/video/BV1BW41187Dq YouTube reuploading video link: https://youtu.be/2jJubLwu5R4
Topics: Chinese Dance, 中国舞, Múa Trung Quốc, Dong Xi, 东夕, Dong Xi He Xi, 東兮何夕, Frost...
Chinese Dance
by Tong Hua Nichole; Boreas Tianyi
movies

eye 32

favorite 0

comment 0

Chinese Dance【中国舞】Múa Trung Quốc — Tong Hua Nichole【曈话Nichole】 — "Flower Rain Falls" Ren Ran《花雨落》任然 Bilibili: 曈话Nichole dancer Bilibili: Boreas天翼 video production Bilibili original video link: https://www.bilibili.com/video/BV1i3411b7kd YouTube video link: https://youtu.be/sHDF1freWe4
Topics: Chinese Dance, 中国舞, Múa Trung Quốc, Tong Hua Nichole, 曈话Nichole, Flower Rain Falls,...
Chinese Dance
by Tong Hua Nichole
movies

eye 21

favorite 0

comment 0

Chinese Dance【中国舞】Múa Trung Quốc — Tong Hua Nichole【曈话Nichole】 — Jing Hong Ke in the World《人间惊鸿客》Nhân Gian Kinh Hồng Khách 是拍摄很艰辛的一作...
Topics: Chinese Dance, Múa Trung Quốc, Tong Hua Nichole, 曈话Nichole, 中国舞, Jing Hong Ke in the...
Chinese Dance
by Ru Yan
movies

eye 32

favorite 0

comment 0

Chinese Dance【中国舞】Múa Trung Quốc Ru Yan【如烟】 — 2016全球华人舞蹈大赛一等奖 First Prize of 2016 Global Chinese Dance Competition Do Not Pity of Time《不惜时光》Jane Zhang【张靓颖】 A Dream of Splendor【梦华录】(2022) 想求衣服,衣服真的好仙啊啊啊啊 I want to ask for clothes, the clothes are really fairy ah ah ah B站跳舞天花板之一 One of the dancing ceilings at station B Bilibili: 如烟_-__ YouTube: 如烟 Cynthia Bilibili...
Topics: Chinese Dance, 中国舞, Múa Trung Quốc, Ru Yan, 如烟, Do Not Pity of Time, 不惜时光,...
Chinese Dance
by Tong Hua Nichole
movies

eye 13

favorite 0

comment 0

Chinese Dance — Tong Hua Nichole【曈话Nichole】 Bilibili: 曈话Nichole Bilibili original video link: https://www.bilibili.com/video/BV1yy4y1t71h
Topics: Chinese Dance, Múa Trung Quốc, Tong Hua Nichole, 曈话Nichole, 中国舞
Chinese Dance
by Xiao Xianruo
movies

eye 18

favorite 0

comment 0

Chinese Dance【中国舞】Múa Trung Quốc — Xiao Xianruo【小仙若】Tiểu Tiên Nhược aka Xiao Ruo【小若】Tiểu Nhược — 《浪人琵琶》"Ronin Pipa"《Lãng Nhân Tỳ Bà》 AcFun: 一只小仙若 Bilibili: 一只小仙若 Bilibili original video link: https://www.bilibili.com/video/BV1ys411T7Yc
Topics: Chinese Dance, Múa Trung Quốc, Xiao Xianruo, 小仙若, Tiểu Tiên Nhược, Ronin Pipa,...
Chinese Dance
by Xisi
movies

eye 17

favorite 0

comment 0

Chinese Dance【中国舞】Múa Trung Quốc — Xisi【西四】Tây Tứ — Banhu Yarn《半壶纱》Bán Hồ Sa by Liu Keyi【刘珂矣】 Bilibili: 西四炸弹 Bilibili original video link: https://www.bilibili.com/video/BV1J4411s7GU YouTube video link: https://youtu.be/SNq01CW8Xts
Topics: Chinese Dance, Múa Trung Quốc, Xisi, 西四, Tây Tứ, 中国舞, Banhu Yarn, 半壶纱, Bán...
Chinese Dancer Xiaodan
by Xiaodan
movies

eye 19

favorite 0

comment 0

Chinese Dance【中国舞】Múa Trung Quốc — Hanfu Poems《汉服诗篇》 Choreography/Main Dance: Xiaodan【晓丹】Hiểu Đan Backing dancers: 【来点卿斗酱】 【楚鸢鸢吖】 【裘球滚啊滚】 【矢澤动动】 汉服之美谓之华,华是一种气度,一种民族气质和精神。 The beauty of Hanfu is called Hua, Hua is a kind of tolerance, a kind of national temperament and spirit. 一个人,一件衣,一份信仰。 One person, one piece of clothing, one...
Topics: Chinese Dance, 中国舞, Múa Trung Quốc, Xiaodan, 晓丹, Hiểu Đan, Hanfu Poems,...
Chinese Dance
by Wu Tong
movies

eye 28

favorite 0

comment 0

Chinese Dance【中国舞】Múa Trung Quốc — Wu Tong【吾佟】Ngô Đông — Horizontal and Vertical Skim Off《横竖撇点折》 by 2020 New Year's Eve Items【2020拜年祭单品】 Bilibili: 吾佟大王 Bilibili original video link: https://www.bilibili.com/video/BV1UT4y137a4 // also ?p=2 YouTube video link: https://youtu.be/Bpoid-xRvBY
Topics: Chinese Dance, 中国舞, Múa Trung Quốc, Wu Tong, 吾佟, Ngô Đông, BDF2020, Chinese Style,...
Chinese Dancer Ziyan
by Ziyan; Xue Qiu; Nana
movies

eye 23

favorite 0

comment 0

Chinese Dance【中国舞】Múa Trung Quốc — Ziyan【紫颜】Tử Nhan Xue Qiu【雪球】Tuyết Cầu aka Xue Wei【雪薇】Tuyết Vi Nana【娜娜】Na Na Ziyan single version: https://archive.org/details/ziyan-tale-of-the-koi Bilibili original video link: https://www.bilibili.com/video/BV1js411M7QZ
Topics: Chinese Dance, 中国舞, Múa Trung Quốc, Ziyan, 紫颜, Tử Nhan, Xue Qiu, 雪球, Tuyết...
Chinese Dance
by Xie An Ran
movies

eye 22

favorite 0

comment 0

Chinese Dance【中国舞】Múa Trung Quốc — Xie An Ran【谢安然】An Nhiên Baidu Baike: 谢安然 Bilibili: -谢安然- KuGou: 谢安然 Weibo: 谢安然 Bilibili original video link: https://www.bilibili.com/video/BV1wP4y1a7Uy YouTube original video link (2021-09-27): https://youtu.be/f9ESECNhQig
Topics: Chinese Dance, 中国舞, Múa Trung Quốc, Xie An Ran, 谢安然, An Nhiên, An Ran, 安然,...
Chinese Dance
by Tong Hua Nichole; Boreas Tianyi
movies

eye 35

favorite 0

comment 0

Chinese Dance【中国舞】Múa Trung Quốc — Tong Hua Nichole【曈话Nichole】 — Jiangnan Girl《江南少女》Thiếu Nữ Giang Nam Xiaodan version: https://archive.org/details/xiaodan-jiangnan-girl-storyboard Bilibili: 曈话Nichole dancer Bilibili: Boreas天翼 video production Bilibili original video link: https://www.bilibili.com/video/BV1Yd4y1u7tu YouTube video link: https://youtu.be/ri1gwcWoIVA // 4K 50fps
Topics: Chinese Dance, 中国舞, Múa Trung Quốc, Tong Hua Nichole, 曈话Nichole, Boreas Tianyi,...
Chinese Dance
by Wu Tong; Xiao Yiran
movies

eye 33

favorite 0

comment 0

Chinese Dance【中国舞】Múa Trung Quốc — Wu Tong x Xiao Yiran【吾佟x萧熠然】 — My Taoist Nun Friend《我的一个道姑朋友》 by Yi Dong【以冬】 儒风服装:人森莹家家 Confucian Clothing: Ren Senying's Family Bilibili: 吾佟大王 Bilibili: 萧熠然 Bilibili original video link: https://www.bilibili.com/video/BV1sx411E7wz // also ?p=2 YouTube video link: https://youtu.be/cu6tdiHzUns
Topics: Chinese Dance, 中国舞, Múa Trung Quốc, Wu Tong, 吾佟, Ngô Đông, Xiao Yiran, 萧熠然,...
Chinese Dance
by Zi Jiaer
movies

eye 8

favorite 0

comment 0

Chinese Dance【中国舞】Múa Trung Quốc — Zi Jiaer【紫嘉儿】Tử Gia Nhi — Taohua Temple《桃花庵》Đào Hoa Am 没想到搬砖遇到这么好看的景,太梦幻了~ — I didn't expect to move bricks to encounter such a beautiful scene, it's too dreamy~ Bilibili: 紫嘉儿 Weibo: 紫嘉儿0618 Bilibili original video link: https://www.bilibili.com/video/BV1zV411J7mw YouTube video link: https://youtu.be/QeATMPgKv0I
Topics: Chinese Dance, 中国舞, Múa Trung Quốc, Zi Jiaer, 紫嘉儿, Tử Gia Nhi, Taohua Temple,...
Chinese Dance
by W1NG_Studio; Tong Hua Nichole; Yu Yuan; Pao Pao
movies

eye 28

favorite 0

comment 0

Chinese Dance【中国舞】Múa Trung Quốc — Tong Hua Nichole x Yu Yuan x Pao Pao【曈话Nichole x 芋圆 x 跑跑】 — Spring March《春三月》Sinan【司南】 Bilibili: W1NG_Studio Bilibili: 曈话Nichole Tong Hua Nichole Bilibili: 芋圆有点甜- Yu Yuan Bilibili: 跑跑小天线 Pao Pao Bilibili original video link: https://www.bilibili.com/video/BV1dq4y1i7Ra YouTube video link: https://youtu.be/AWb0-Fct6fQ
Topics: Chinese Dance, 中国舞, Múa Trung Quốc, Chinese Style, 中国风, Classical Dance, 古典舞,...