Skip to main content

10,664
UPLOADS


More right-solid

Show sorted alphabetically

More right-solid

Show sorted alphabetically

More right-solid

More right-solid
SHOW DETAILS
up-solid down-solid
eye
Title
Date Added
Creator
Stargazing
Apr 12, 2020 Darsh Kodwani
movies

eye 14

favorite 0

comment 0

Darsh Kodwani gives a short talk on The Big bang and a multiverse.
Stargazing
Apr 12, 2020 Ellen Schallig
movies

eye 14

favorite 0

comment 0

Ellen Schallig gives a short talk on building the WEAVE spectograph.
Stargazing
Apr 12, 2020 Josie Peters
movies

eye 11

favorite 0

comment 0

In this flash talk, Josie Peters presents on the topic of quasars.
Stargazing
Apr 12, 2020 Rebecca Esselstein
movies

eye 9

favorite 0

comment 0

In this short talk, Rebecca Esselstein gives an overview of a typical star's lifespan.
Stargazing
Apr 12, 2020 Mark Graham
movies

eye 8

favorite 0

comment 0

Mark Graham gives a short talk on the rotation of galaxies.
Stargazing
movies

eye 9

favorite 0

comment 0

Payel Das gives a short talk on mining stellar fossils in the Milky Way halo.
SA Gemeente Londen Preke - video
Apr 12, 2020 Rian Steyn
movies

eye 7

favorite 0

comment 0

Psalm 84 In ons lewens en in die wêreld het iets geskuif wat maak dat God en sy Woord al hoe ‘n kleiner rol speel. Psalm 84 begin met die woorde: “Hoe lief het ek u woning, Heer!” Niks was vir ‘n Jood belangriker as om by die tempel uit te kom nie. Dit was ‘n refleksie van sy toewyding aan God, die hoogtepunt van sy verhouding met God en daarom wou hy daar wees. Omdat God vir hom belangrik is, wou hy daar wees. Die uitdaging is om weer eerlik te wees oor hoe belangrik God vir ons is.
SA Gemeente Londen Preke - video
Apr 12, 2020 Rian Steyn
movies

eye 12

favorite 0

comment 0

Psalms week 1 - Psalm 139 God ken al ons geheime, alles wat ons dink en oor droom, alles wat ons vrees en oor bekommerd is, alles. Ons kan vir God niks wegsteek nie. Hierdie ontdekking is nie bedoel om ons in ‘n blik te druk nie, maar eerder om ons te help om te ontdek dat geloof beteken ons het ‘n God wat die heeltyd nader aan ons beweeg, my lewe is oop voor Hom en Hy gee werklik om.
SA Gemeente Londen Preke - video
Apr 12, 2020 Rian Steyn
movies

eye 6

favorite 0

comment 0

Soek jy beter verhoudings? Spreuke 18:21 daag ons uit om ons woorde versigtig op te weeg, omdat dit die potensiaal het om lewe of dood in onsself en in ander tot gevolg te hê. Matteus 12:33-37 wil ons waarsku dat ons woorde maar net ‘n uitvloeisel is van dit wat in jou hart leef.
SA Gemeente Londen Preke - video
Apr 12, 2020 Rian Steyn
movies

eye 10

favorite 0

comment 0

Op een of ander manier moet ons die siklus van negatief praat met onsself en dink oor onsself breek. Ongelukkig breek ons onsself baie keer eerder af met ons eie woorde en gedagtes. Met die tweede preek in die reeks word ons uitgedaag om hierdie siklus te breek deur God op sy Woord en Beloftes te vat – ons moet begin om na ‘n ander stem oor ons te luister. Ek moet God se alternatief (sy ander woorde) leer ken, deur dit meer te lees, daaroor na te dink en die waarheid daarin te begin glo oor...
SA Gemeente Londen Preke - video
Apr 12, 2020 Rian Steyn
movies

eye 5

favorite 0

comment 0

Kersfees bly spesiaal en ons het dwarsdeur Desember julle uitgedaag om erns te maak met julle voorbereiding vir hierdie groot dag. Vanoggend se boodskap sluit hierby aan. Jesus bring lig, Hy is die lig vir ‘n donker wêreld. Mag hierdie laaste paar dae voor Kersfees ‘n ideale geleentheid wees om Hom te vra om ook lig in die donker in jou lewe te bring.
SA Gemeente Londen Preke - video
Apr 12, 2020 Rian Steyn
movies

eye 10

favorite 0

comment 0

Mag met hierdie Kersfees die belofte van die engele (Lukas 2:10 en 14) waar word: “Vandag is daar vir julle… die Verlosser gebore. Eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde vir die mense in wie Hy ‘n welbehae het.”
SA Gemeente Londen Preke - video
Apr 12, 2020 Rian Steyn
movies

eye 6

favorite 0

comment 0

#Jesus - Week 4
SA Gemeente Londen Preke - video
Apr 12, 2020 Rian Steyn
movies

eye 10

favorite 0

comment 0

As Johannes die Doper vir Jesus sien, dan sê hy in Johannes 1:29 “Daar is die Lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem.” Wie was Jesus? Die Lam wat geslag moes word, sodat ons vry kan word. Hy sterf om ons sonde weg te neem, om volledig daarvoor te betaal. Om Jesus te volg beteken dat jy glo dat Hy jou sonde wegneem. En sy uitnodiging is: “Kom saam, dan sal julle sien!” – of in ander woorde: “Volg My!” - Joh 1:39
SA Gemeente Londen Preke - video
Apr 12, 2020 Johnny Hodges
movies

eye 12

favorite 0

comment 0

Guest preacher Johnny Hodges from Birmingham speaks further on the topic of following Jesus, the next sermon in our #Jesus series.
SA Gemeente Londen Preke - video
Apr 12, 2020 Rian Steyn
movies

eye 8

favorite 0

comment 0

Wie is Jesus? “Hy is die Lig vir die wêreld. Wie Hom volg sal nooit in duisternis lewe nie, maar sal die lig hê wat lewe gee.” Joh 8:12. Hoekom glo jy Jesus en hoekom volg jy Jesus? Niks is belangriker as jou antwoord op hierdie vraag nie. Jesus se belofte is om ons uit duisternis uit te lei en lig te bring in ons lewens. Dit gee lewe. En ons volg Jesus om hiervan te getuig!
SA Gemeente Londen Preke - video
Apr 12, 2020 Rian Steyn
movies

eye 15

favorite 0

comment 0

'n Spesiale boodskap vanuit die pastorie op Goeie Vrydag. Rian kom vestig opnuut weer ons fokus op die Kruis. Op dit wat Jesus se einddoel was op Aarde - om in ons plek te kom sterf en ons vry te maak van sonde, sodat ons in oorwinning kan leef.
SA Gemeente Londen Preke - video
Apr 12, 2020 Rian Steyn
movies

eye 7

favorite 0

comment 0

Gebed is die fixed point, die vaste punt waar jy gevorm word en van waar jy jou mense en die wêreld om jou vorm. Wie ons besig is om te word, word bepaal deur die roetines wat ons elke dag volg en die geestelike praktyke waarvoor ons elke dag in ons lewens plek maak.
SA Gemeente Londen Preke - video
Apr 12, 2020 Rian Steyn
movies

eye 6

favorite 0

comment 0

Om die gaping oor te steek tussen ons en God, tussen wie ons is en wie ons kan wees gaan van ons vra om meer committed te wees. Romeine 12:1-3 verstaan commitment as “…gee julleself aan God as lewende en heilige offers wat vir Hom aanneemlik is.” Ons word uitgedaag om nuut te gaan dink oor wat die beteken om ge-offer te word.
SA Gemeente Londen Preke - video
Apr 12, 2020 Rian Steyn
movies

eye 6

favorite 0

comment 0

Dit is ons konneksie met ander mense wat ons in staat stel om dieper te groei. Op ons eie volg mense baie makliker die pad van minder weerstand, maar dit is net as jy ge-challenge word, dat jy kan diep word. God gaan ons aanhou bly uitdaag hieroor en aanhou om ons te soek: Waar is jy en Waar is jou broer?
SA Gemeente Londen Preke - video
Apr 12, 2020 Rian Steyn
movies

eye 10

favorite 0

comment 0

Sonder God se Woord is ons niks, het ons niks. Die Bybel staan in die kern van ons geloof en die mate waarin ek gaan toelaat dat die Bybel my denke, en gedrag en keuses gaan vorm is die mate waarin ek dieper in my verhouding met die Here gaan groei.
SA Gemeente Londen Preke - Audio & video
Apr 12, 2020 Rian Steyn
movies

eye 8

favorite 0

comment 0

As Johannes die Doper vir Jesus sien, dan sê hy in Johannes 1:29 “Daar is die Lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem.” Wie was Jesus? Die Lam wat geslag moes word, sodat ons vry kan word. Hy sterf om ons sonde weg te neem, om volledig daarvoor te betaal. Om Jesus te volg beteken dat jy glo dat Hy jou sonde wegneem. En sy uitnodiging is: “Kom saam, dan sal julle sien!” – of in ander woorde: “Volg My!” - Joh 1:39
SA Gemeente Londen Preke - Audio & video
Apr 12, 2020 Rian Steyn
movies

eye 7

favorite 0

comment 0

Die Here berei Israel in die woestyn voor vir die Beloofde Land, maar vir hulle om die land in te trek en in te neem moes hulle die lesse wat hulle in die woestyn geleer het – lesse van gehoorsaamheid, vertroue, afhanklikheid van God – toepas. Ons moet rpesies dieselfde paadjie in ons lewens stap.
SA Gemeente Londen Preke - Audio & video
Apr 12, 2020 Rian Steyn
movies

eye 8

favorite 0

comment 0

Our first conversation before we open our mouths must be a silent one with God. Ons woorde het groot krag. Elke keer as ek praat verraai ek hoe ek vaar in 4 ander gesprekke– met God, myself, die vyand en ander. Ons moet nuut die waarde ontdek om eers met God te praat voordat ons in enige gesprek met ander (en onsself) betrokke raak. Ons mag glo dat God nog steeds met ons wil praat omdat hierdie verhouding vir Hom belangrik is, en die uitdaging is om weer te leer om nuut in te skakel om na God...
SA Gemeente Londen Preke - Audio & video
Apr 12, 2020 Rian Steyn
movies

eye 7

favorite 0

comment 0

Soek jy beter verhoudings? Spreuke 18:21 daag ons uit om ons woorde versigtig op te weeg, omdat dit die potensiaal het om lewe of dood in onsself en in ander tot gevolg te hê. Matteus 12:33-37 wil ons waarsku dat ons woorde maar net ‘n uitvloeisel is van dit wat in jou hart leef.
SA Gemeente Londen Preke - Audio & video
Apr 12, 2020 Rian Steyn
movies

eye 9

favorite 0

comment 0

Op een of ander manier moet ons die siklus van negatief praat met onsself en dink oor onsself breek. Ongelukkig breek ons onsself baie keer eerder af met ons eie woorde en gedagtes. Met die tweede preek in die reeks word ons uitgedaag om hierdie siklus te breek deur God op sy Woord en Beloftes te vat – ons moet begin om na ‘n ander stem oor ons te luister. Ek moet God se alternatief (sy ander woorde) leer ken, deur dit meer te lees, daaroor na te dink en die waarheid daarin te begin glo oor...
SA Gemeente Londen Preke - Audio & video
Apr 12, 2020 Rian Steyn
movies

eye 8

favorite 0

comment 0

Psalm 84 In ons lewens en in die wêreld het iets geskuif wat maak dat God en sy Woord al hoe ‘n kleiner rol speel. Psalm 84 begin met die woorde: “Hoe lief het ek u woning, Heer!” Niks was vir ‘n Jood belangriker as om by die tempel uit te kom nie. Dit was ‘n refleksie van sy toewyding aan God, die hoogtepunt van sy verhouding met God en daarom wou hy daar wees. Omdat God vir hom belangrik is, wou hy daar wees. Die uitdaging is om weer eerlik te wees oor hoe belangrik God vir ons is.
SA Gemeente Londen Preke - Audio & video
Apr 12, 2020 Rian Steyn
movies

eye 6

favorite 0

comment 0

Psalms week 1 - Psalm 139 God ken al ons geheime, alles wat ons dink en oor droom, alles wat ons vrees en oor bekommerd is, alles. Ons kan vir God niks wegsteek nie. Hierdie ontdekking is nie bedoel om ons in ‘n blik te druk nie, maar eerder om ons te help om te ontdek dat geloof beteken ons het ‘n God wat die heeltyd nader aan ons beweeg, my lewe is oop voor Hom en Hy gee werklik om.
SA Gemeente Londen Preke - Audio & video
Apr 12, 2020 Rian Steyn
movies

eye 7

favorite 0

comment 0

Mag met hierdie Kersfees die belofte van die engele (Lukas 2:10 en 14) waar word: “Vandag is daar vir julle… die Verlosser gebore. Eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde vir die mense in wie Hy ‘n welbehae het.”
SA Gemeente Londen Preke - Audio & video
Apr 12, 2020 Rian Steyn
movies

eye 6

favorite 0

comment 0

Kersfees bly spesiaal en ons het dwarsdeur Desember julle uitgedaag om erns te maak met julle voorbereiding vir hierdie groot dag. Vanoggend se boodskap sluit hierby aan. Jesus bring lig, Hy is die lig vir ‘n donker wêreld. Mag hierdie laaste paar dae voor Kersfees ‘n ideale geleentheid wees om Hom te vra om ook lig in die donker in jou lewe te bring.
SA Gemeente Londen Preke - Audio & video
Apr 12, 2020 Rian Steyn
movies

eye 39

favorite 0

comment 0

'n Spesiale boodskap vanuit die pastorie op Goeie Vrydag. Rian kom vestig opnuut weer ons fokus op die Kruis. Op dit wat Jesus se einddoel was op Aarde - om in ons plek te kom sterf en ons vry te maak van sonde, sodat ons in oorwinning kan leef.
SA Gemeente Londen Preke - Audio & video
Apr 12, 2020 Johnny Hodges
movies

eye 11

favorite 0

comment 0

Guest preacher Johnny Hodges from Birmingham speaks further on the topic of following Jesus, the next sermon in our #Jesus series.
SA Gemeente Londen Preke - Audio & video
Apr 12, 2020 Rian Steyn
movies

eye 10

favorite 0

comment 0

Om die gaping oor te steek tussen ons en God, tussen wie ons is en wie ons kan wees gaan van ons vra om meer committed te wees. Romeine 12:1-3 verstaan commitment as “…gee julleself aan God as lewende en heilige offers wat vir Hom aanneemlik is.” Ons word uitgedaag om nuut te gaan dink oor wat die beteken om ge-offer te word.
SA Gemeente Londen Preke - Audio & video
Apr 12, 2020 Rian Steyn
movies

eye 11

favorite 0

comment 0

Sonder God se Woord is ons niks, het ons niks. Die Bybel staan in die kern van ons geloof en die mate waarin ek gaan toelaat dat die Bybel my denke, en gedrag en keuses gaan vorm is die mate waarin ek dieper in my verhouding met die Here gaan groei.
SA Gemeente Londen Preke - Audio & video
Apr 12, 2020 Rian Steyn
movies

eye 21

favorite 0

comment 0

Dit is ons konneksie met ander mense wat ons in staat stel om dieper te groei. Op ons eie volg mense baie makliker die pad van minder weerstand, maar dit is net as jy ge-challenge word, dat jy kan diep word. God gaan ons aanhou bly uitdaag hieroor en aanhou om ons te soek: Waar is jy en Waar is jou broer?
SA Gemeente Londen Preke - Audio & video
Apr 12, 2020 Rian Steyn
movies

eye 13

favorite 0

comment 0

Gebed is die fixed point, die vaste punt waar jy gevorm word en van waar jy jou mense en die wêreld om jou vorm. Wie ons besig is om te word, word bepaal deur die roetines wat ons elke dag volg en die geestelike praktyke waarvoor ons elke dag in ons lewens plek maak.
SA Gemeente Londen Preke - Audio & video
Apr 12, 2020 Rian Steyn
movies

eye 5

favorite 0

comment 0

Sonde vernietig mense se lewens en ons moet die impak daarvan nooit onderskat nie. In Josua 7 verslaan Ai se mense die magtige Israeliete omdat Akan gesondig het. Ons sien dat God bae ernstig is oor sonde, maar daar is ‘n pad terug. God wil vergewe en die plek om te begin is om soos Josua op jou knieë voor die Here te staan. Dit is ons konneksie met God wat ons red!
SA Gemeente Londen Preke - Audio & video
Apr 12, 2020 Rian Steyn
movies

eye 18

favorite 0

comment 0

Josua is aan die einde van sy lewe en na ‘n lang pad saam met die Here het hy net een boodskap: Kies die Here! Daar is groot waarde daaraan om ons verhouding met die Here nuut te bevestig, veral omdat ons soms vergeet wie en hoe Hy is, omdat ons soms ontnugter en eenvoudig verveeld raak – terwyl God die heeltyd committed bly aan ons!
SA Gemeente Londen Preke - Audio & video
Apr 12, 2020 Rian Steyn
movies

eye 8

favorite 0

comment 0

Jericho was ‘n sterk vestingstad en dit sou nie maklik gewees het om in te neem nie, tog vertel Josua 6 hoe dit gebeur. Israel moes ontdek dat God klaar ‘n plan van oorwinning het, dat hulle Hom (weer) moes vertrou en (weer) gehoorsaam, al klink sy plan vreemd. Hulle ontdek ook dat God Hom nie altyd aan mensgemaakte voorskrifte en taboes steur nie – Hy gebruik ‘n prostituut en doen alles op die Sabbat!
Between "diegetic" film music (heard by the characters) and "nondiegetic" film music (heard only by the audience) is a paradoxical space called the "fantastical gap." A film such as Inception (2010) makes traversal of this gap into an overt theme, obscuring our sense of place to such a degree that even the literal plot of the movie is open to interpretation, and thus also illustrating the extent to which filmmakers can manipulate an audience's understanding of the...
NASA Edge
Apr 11, 2020 National Aeronautics and Space Administration (NASA)
movies

eye 13

favorite 0

comment 0

NASA EDGE provides live coverage of tower rollback in preparation for NASA’s first launch to Mars from the West Coast.
NASA Edge
Apr 11, 2020 National Aeronautics and Space Administration (NASA)
movies

eye 7

favorite 0

comment 0

NASA EDGE visits Made in Space at NASA Ames Research Center to learn about Archinaut, a suite of capabilities for space manufacturing, robotic assembly, and verification and validation.
NASA Edge
Apr 11, 2020 National Aeronautics and Space Administration (NASA)
movies

eye 12

favorite 0

comment 0

NASA EDGE interviews Dragonfly Program Manager Jennifer Dawson about the latest developments in robotic assembly in space, and how having this flexibility allows NASA and its partners to think differently about building and operating structures in space.
NASA Edge
Apr 11, 2020 National Aeronautics and Space Administration (NASA)
movies

eye 7

favorite 0

comment 0

NASA EDGE talks with Chief Engineer Andy Klesh about NASA's Mars Cubesat One A & B (MarCO), the first cubesat mission to the Red Planet.
NASA Edge
Apr 11, 2020 National Aeronautics and Space Administration (NASA)
movies

eye 8

favorite 0

comment 0

NASA EDGE provided live coverage of the scheduled tower rollback for the Delta IV Heavy carrying the Parker Solar Probe just prior to launch from Space Launch Complex 37 at Cape Canaveral Air Station in Florida.
NASA Edge
Apr 11, 2020 National Aeronautics and Space Administration (NASA)
movies

eye 16

favorite 0

comment 0

NASA EDGE webcasts live from the Hot Pad at Vandenberg Air Force Base as the Orbital ATK Stargazer prepares to transport the Pegasus Rocket carrying the Ionospheric Connection Explorer (ICON) to its eventual launch destination, the Kwajalein Atoll.
NASA Edge
Apr 11, 2020 National Aeronautics and Space Administration (NASA)
movies

eye 7

favorite 0

comment 0

NASA EDGE visits Orbital ATK (now Northrop Grumman) to interview Lead Systems Engineer Dave Bodkin about the tools being developed for Commercial Infrastructure for Robotic Assembly and Services (CIRAS) and how these tools will potentially be used for missions in space.
Palabra De Autor
Apr 11, 2020 Palabra De Autor
movies

eye 7

favorite 0

comment 0

Vicente Alfonso es escritor de cuento y novela, es periodista y articulista. Hoy habla de su libro Huesos de San Lorenzo
Palabra De Autor
Apr 11, 2020 Palabra De Autor
movies

eye 6

favorite 0

comment 0

Raquel Castro Maldonado escribe literatura infantil y juvenil y asegura que uno de sus abuelos era marciano.
Palabra De Autor
Apr 11, 2020 Palabra De Autor
movies

eye 9

favorite 0

comment 0

Jazmina Barrera es autora del libro ¿Cuerpo extraño/Foreign Body¿, el cual ganó el premio Latin American Voices 2013.
Palabra De Autor
Apr 11, 2020 Palabra De Autor
movies

eye 4

favorite 0

comment 0

Carlos Martín, es un convencido de que el cuento es la manera más honesta de acercar a la gente a la literatura.
Palabra De Autor
Apr 11, 2020 Palabra De Autor
movies

eye 4

favorite 0

comment 0

Dulce y Cristina convergen en Escritoras mexicanas, proyecto que busca la difusión de literatas de todas las épocas.
Palabra De Autor
Apr 11, 2020 Palabra De Autor
movies

eye 4

favorite 0

comment 0

Poeta y narradora, Claudina Domingo, es una de las escritoras más jóvenes de la escena literaria mexicana contemporánea.
Life Center Church
Apr 8, 2020 Pastor Chuck Franco
movies

eye 8

favorite 0

comment 0

Life Center Church
Apr 8, 2020 Pastor Chuck Franco
movies

eye 10

favorite 0

comment 0

Life Center Church
Apr 8, 2020 Pastor Chuck Franco
movies

eye 8

favorite 0

comment 0

Life Center Church
Apr 8, 2020 Pastor Chuck Franco
movies

eye 8

favorite 0

comment 0

Life Center Church
Apr 8, 2020 Pastor Chuck Franco
movies

eye 9

favorite 0

comment 0

Life Center Church
Apr 8, 2020 Pastor Chuck Franco
movies

eye 8

favorite 0

comment 0

Life Center Church
Apr 8, 2020 Pastor Chuck Franco
movies

eye 10

favorite 0

comment 0

Loami Christian Church Video Sermons
Apr 8, 2020 Anthony Bliss
movies

eye 6

favorite 0

comment 0

Loami Christian Church Video Sermons
Apr 8, 2020 Anthony Bliss
movies

eye 5

favorite 0

comment 0

Miltenyi TV
Apr 8, 2020 Miltenyi Biotec
movies

eye 7

favorite 0

comment 0

Everyone at Miltenyi Biotec is committed to make cancer history. Watch the video and see how this feels for our scientists, engineers, IT professionals, and marketers. Learn why they like working at Miltenyi Biotec.
Miltenyi TV
movies

eye 3

favorite 0

comment 0

Find out more about cell sorting on the MACSQuant Tyto: It’s simple, it’s gentle, it’s sterile. This video explains step by step how the unique sorting mechanism within the MACSQuant Tyto Cartridge works.
Miltenyi TV
Apr 8, 2020 Miltenyi Biotec
movies

eye 4

favorite 0

comment 0

Find out more about the easy cell sorting procedure on the MACSQuant Tyto: It's simple, it's gentle, it's sterile. This video will give you an overview of the straightforward operator steps from sample loading to retrieval.
Miltenyi TV
Apr 8, 2020 Miltenyi Biotec
movies

eye 5

favorite 0

comment 0

Discover MACS Immuno-Oncology Days! Find the event closest to you and meet leading experts in your field.
Miltenyi TV
Apr 8, 2020 Miltenyi Biotec
movies

eye 5

favorite 0

comment 0

Join Dr Emiliano Melandri and his webinar on myeloid cell research tools.
Miltenyi TV
movies

eye 5

favorite 0

comment 0

Dr Emiliano Melandri gives an overview on the role of DCs in immunotherapy against cancer and explains hukman DC subsets and challenges in cell product processing, as well as optimized processes for DC cellular products processing.
Miltenyi TV
Apr 8, 2020 Miltenyi Biotec
movies

eye 4

favorite 0

comment 0

Join Dina Schneider, PhD, and her webinar on chimeric antigen receptors, where she describes the route from proof of concept to widely applicable clinical solutions.
Miltenyi TV
Apr 8, 2020 Miltenyi Biotec
movies

eye 4

favorite 0

comment 0

Watch how simple it is to dissociate mouse spleen tissue with the gentleMACS Dissociator.
Miltenyi TV
Apr 8, 2020 Miltenyi Biotec
movies

eye 6

favorite 0

comment 0

For over a decade, gentleMACS™ Technology has been pioneering the field of automated tissue dissociation. The graffiti artist Lars Kesseler designed a limited anniversary edition of our gentleMACS Octo Dissociator with Heaters. Get inspired by the art of gentleMACS Technology!
Miltenyi TV
Apr 8, 2020 Miltenyi Biotec
movies

eye 5

favorite 0

comment 0

Watch how easy it is to manually separate DCs from mouse tissue using MACS Technology.
Miltenyi TV
movies

eye 4

favorite 0

comment 0

Work with multiple samples in parallel with the MultiMACS Cell24 Separator.
Loami Christian Church Video Sermons
Apr 8, 2020 Anthony Bliss
movies

eye 6

favorite 0

comment 0

Loami Christian Church Video Sermons
Apr 8, 2020 Anthony Bliss
movies

eye 6

favorite 0

comment 0

Loami Christian Church Video Sermons
Apr 8, 2020 Anthony Bliss
movies

eye 20

favorite 0

comment 0

Loami Christian Church Video Sermons
Apr 8, 2020 Anthony Bliss
movies

eye 7

favorite 0

comment 0

Loami Christian Church Video Sermons
Apr 8, 2020 Anthony Bliss
movies

eye 9

favorite 0

comment 0

Loami Christian Church Video Sermons
Apr 8, 2020 Anthony Bliss
movies

eye 6

favorite 0

comment 0

Loami Christian Church Video Sermons
Apr 8, 2020 Anthony Bliss
movies

eye 7

favorite 0

comment 0

Loami Christian Church Video Sermons
Apr 8, 2020 Anthony Bliss
movies

eye 5

favorite 0

comment 0

Loami Christian Church Video Sermons
Apr 8, 2020 Anthony Bliss
movies

eye 7

favorite 0

comment 0

Loami Christian Church Video Sermons
Apr 8, 2020 Anthony Bliss
movies

eye 4

favorite 0

comment 0

Loami Christian Church Video Sermons
Apr 8, 2020 Anthony Bliss
movies

eye 52

favorite 0

comment 0

Kunst im Dolder Bad, Portraitvideos
movies

eye 5

favorite 0

comment 0

Für Lausen (*1983) ist Kunst ihr Weg, sich mit Architektur kompromisslos auseinanderzusetzen. Volumen und Formen, Strukturen und Materialien, Licht und Schatten sowie das Empfinden dieser Elemente sind Thema von Lausens Auseinandersetzung. Diese Bausteine setzt sie in eine Beziehung zueinander, um Raumphänomene sichtbar zu machen. Der Ausdruck ihrer Vorstellungen als Dialog von Raum und Wahrnehmung. Mit den Augen denkend und ihrer Innenwelt nachspürend, erbaut sie das Erfahrene in Objekt,...
First Baptist Joplin
Apr 6, 2020 Pastor Jamie Tickel
movies

eye 6

favorite 0

comment 0

First Baptist Joplin
Apr 6, 2020 Pastor Jamie Tickel
movies

eye 7

favorite 0

comment 0

Augustinian Institute - Video (HD)
Apr 6, 2020 Massimo Paris
movies

eye 57

favorite 0

comment 0

A Silent Witness of the Passion, Death and Resurrection of Our Lord Jesus Christ. Lecturer Massimo Paris
Augustinian Institute - Video (HD)
Apr 6, 2020 Richard G. Cannuli, OSA
movies

eye 7

favorite 0

comment 0

Presentation by Richard G. Cannuli, OSA Quarterly Club Luncheon
Augustinian Institute - Video (HD)
Apr 6, 2020 Dr. Edward Hastings
movies

eye 6

favorite 0

comment 0

Augustinian Institute - Video (HD)
Apr 6, 2020 Dr. Mary Hirschfeld
movies

eye 13

favorite 0

comment 0

The Department of Humanities presents Dr. Mary Hirschfeld and the 2018 Faith & Reason Lecture
Augustinian Institute - Video (HD)
Apr 6, 2020 Elizabeth- Jane McGuire, Elizabeth Sringuel, Barbara Browne
movies

eye 5

favorite 0

comment 0

Hear the poems of Emily Dickinson set to the music of Aaron Copland in a live concert with Soprano Betsy Springuel and Pianist Barbara Browne.
FBC Stockton Sermons
Apr 6, 2020 Brad Stahl
movies

eye 6

favorite 0

comment 0

John 6:1-14
FBC Stockton Sermons
Apr 6, 2020 Brad Stahl
movies

eye 6

favorite 0

comment 0

2 Corinthians 12:7-10
FBC Stockton Sermons
Apr 6, 2020 Derek Metro
movies

eye 7

favorite 0

comment 0

John 14:16-17
FBC Stockton Sermons
Apr 6, 2020 Brad Stahl
movies

eye 16

favorite 0

comment 0

Philippians 2:14-15
Chimie des processus biologiques
movies

eye 32

favorite 0

comment 0

Marc Fontecave Chimie des processus biologiques Année 2018 - 2019 Catalyse hétérogène et activation de petites molécules (II) Catalyseurs homogènes hétérogénéisés : de la molécule au solide (II)
Chimie des processus biologiques
movies

eye 5

favorite 0

comment 0

Marc Fontecave Chimie des processus biologiques Année 2017 - 2018 Catalyse hétérogène et activation de petites molécules (I) Catalyseurs homogènes hétérogénéisés : de la molécule au solide (1)
Chimie des processus biologiques
movies

eye 3

favorite 0

comment 0

Marc Fontecave Chimie des processus biologiques Année 2017 - 2018 Catalyse hétérogène et activation de petites molécules (I) Catalyseurs homogènes hétérogénéisés : de la molécule au solide (1)